naar inhoud

Gemengd Koninklijk koor Sint-Cecilia

Het gemengd Koninklijk Koor Sint-Cecilia bestaat meer dan 180 jaar en is één van de oudste verenigingen van Essen. Het koor telt momenteel 50 leden en staat onder leiding van Bart Van Casteren, voormalig assistent-dirigent van de Vlaamse Opera te Antwerpen en huidig dirigent van het Vlaams Symfonisch Orkest.

Els Schoof zorgt sedert vele jaren voor de pianobegeleiding. Naast liturgische en religieuze gezangen worden ook profane liederen en werken ingestudeerd en uitgevoerd. De wekelijkse repetities van het koor vinden plaats op maandagavond om 20.00 uur in de cafetaria van het woonzorgcentrum De Bijster in Essen.


Zang
Het koor luistert eucharistievieringen op in de parochiekerk van Essen Onze-Lieve-Vrouw Geboorte, op verschillende zon- en feestdagen tijdens het kerkelijk jaar. Het koor geeft geregeld concerten, verzorgt gastoptredens en verleent haar medewerking aan of organiseert zelf muzikale projecten in samenwerking met andere koren, solisten en orkesten.

Contactgegevens

tel.
03 667 46 72
e-mail
st.ceciliakoor@telenet.be
website
www.ceciliakoor.be