naar inhoud

Gezinsbond

De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.  De Bond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen,...).

De vereniging richt activiteiten met een zeer uiteenlopend karakter in.  Zo vertonen ze films, organiseren ze diverse uitstappen, sportactiviteiten, toneelinitiaties,.... Bepaalde activiteiten zijn eveneens voor niet-leden toegankelijk.

Contactgegevens

gsm
0496 70 58 90
e-mail
gysselsm@yahoo.com
website
gezinsbond.be

Secretaris

naam
Marleen Gyssels
gsm
0496 70 58 90
e-mail
gysselsm@yahoo.com

Voorzitter

naam
Ludo Anthonissen
adres
Nolsebaan 162910 Essen
tel.
03 677 10 10
e-mail
ludo.anthonissen@telenet.be