naar inhoud

Gezinsbond

De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.  De Bond verdedigt de belangen van de gezinnen, los van hun religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen,...).

De vereniging richt activiteiten met een zeer uiteenlopend karakter in.  Zo vertonen ze films, organiseren ze diverse uitstappen, sportactiviteiten, toneelinitiaties,.... Bepaalde activiteiten zijn eveneens voor niet-leden toegankelijk.

Kortingskaarten openbaar vervoer

Voor het aanvragen of vernieuwen van de kortingskaarten voor het openbaar vervoer, richt de Gezinsbond Essen zitdagen in op volgende data:

Voor het aanvragen van de kaarten die einde 2016 vervallen:

Zaterdagen 26 november en 3 december van 10.00 tot 12.00 uur

Voor het afhalen van de kortingkaarten:

Zaterdag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur

Zitdagen gaan door in het gemeentehuis Essen, Heuvelplein 23.
Noteer deze data alvast in uw agenda.

MEEBRENGEN

  • voor de gezinnen die bij ons bekend zijn is het aanvraagformulier ter beschikking op de zitdagen
  • anders gezinssamenstelling met vermelding van minimum 3 kinderen (mindervalide kinderen vanaf 66% tellen hiervoor dubbel)
  • € 6,00 per gezin en enkel voor leden van de Gezinsbond
  • recent studie­attest (max. 3 maand oud) of attest van de kinderbijslag voor kinderen + 18 jaar
  • lidkaart Gezinsbond 2016

Contactgegevens

Voorzitter

naam
Ludo Anthonissen
adres
Nolsebaan 162910 Essen
tel.
03 677 10 10
e-mail
ludo.anthonissen@telenet.be
foto:

Contact

naam
Verantwoordelijke Kinderoppasdienst Gezinsbond, Petra De Wint
adres
Kalmthoutsesteenweg 2762910 Essen
tel.
0499 74 76 41
e-mail
kodessen@gmail.com