naar inhoud

Cultuurraad

De cultuurraad tracht met de verenigingen tot voorstellen te komen voor een samenhangend cultuurbeleid dat alle Essenaren kan aanspreken.  Daarom bestaat deze raad uit vertegenwoordigers van de Essense verenigingen, professionele raadgevers en individuele cultuurminnaars.  De cultuurraad geeft advies over alle culturele materies met uitzondering van deze die onder de bevoegdheid van andere raden vallen.

Er zijn drie werkgroepen actief binnen de cultuurraad:
    - De werkgroep leefmilieu
    - De werkgroep Essense kunstenaars    - De werkgroep optredens

Er is twee keer per jaar een algemene vergadering, één in het voorjaar en één in het najaar.
Cultuurraad
Er is twee keer per jaar een algemene vergadering, één in het voorjaar en één in het najaar.

De verschillende werkgroepen van de cultuurraade richten regelmatig activiteiten in.  De werkgroep leefmilieu doet aan bermonderhoud, organiseert de paddenoversteek, de Essense kunstenaars richten enkele malen per jaar een groepstentoonstelling in.  De werkgroep optredens zorgt ervoor dat er regelmatig artiesten op het podium verschijnen.

Contactgegevens

foto:

Contact

naam
Cultuurdienst, Wekke Buyens
adres
Heuvelplein 232910 Essen
tel.
03 670 01 41
e-mail
cultuur@essen.be