naar inhoud

klimaat

40% minder CO2-uitstoot tegen 2030, daar gaat Essen voor!

De gemeente Essen ondertekende in 2020 het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie. Dat houdt in dat we ons samen met alle inwoners en sectoren inzetten om de lokale CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% te verminderen vergeleken met 2012. Met het lokale energie- en klimaatadaptatieplan dat samen met de Essenaar werd opgemaakt, willen we dit doel bereiken.

Klik hier voor het energie- en klimaatadaptatieplan

In 2022 vulde ons bewonerspanel 'De Adviseurs' een bevraging in over klimaat en energie waar ze voorstellen en ideeën gaven.  

Klik hier voor de resultaten van de bevraging