naar inhoud

Informatie voor gastgezinnen

Ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen in Belgie | info.ukraine.be/nl

Infosessies ‘Welkom in Vlaanderen’ voor Oekraïners

Beste Essenaar

Allereerst: bedankt! Dankzij jouw engagement als gastgezin zorgen we ervoor dat Essen een veilige haven is voor mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld. Met deze brochure willen we jou graag antwoorden geven op veelvoorkomende vragen.

Waar kunnen jij en je gasten terecht met vragen?

De gemeente staat jullie graag te woord via verschillende kanalen:

De sociale Dienst houdt open inloopspreekuren voor Oekraïense vluchtelingen op:

 • dinsdag en donderdag
 • 13.00 - 16.00 uur (met tolk)
 • gemeentehuis Essen

Ervaringen uitwisselen met andere gastgezinnen kan in het Oekraïnecafé op:

 • vrijdag
 • 14.00 tot 16.00 uur (met tolk)
 • lokaal dienstencentrum, Nollekensstraat 5

Whatsappgroep gastgezinnen

Ulrike en Jan vangen een gezin uit Oekraïne op en hebben een Whatsappgroep voor gastgezinnen om elkaar bij te staan met raad en daad. Wil je lid worden van de groep, stuur dan een berichtje naar:

 • +32 474 46 77 94

Nog meer info?

Hoe komen Oekraïense vluchtelingen naar Essen?

 1. Rechtstreeks: een aantal mensen komen via vrienden of familie naar Essen en worden door de bevriende Essenaren zelf opgehaald en opgevangen. Zij krijgen bij onze dienst Burgerzaken een aankomstverklaring die 90 dagen geldig is. Binnen deze periode moeten zij zich in Brussel aanmelden om het beschermingsstatuut van ‘tijdelijk ontheemde’ aan te vragen.
 2. Via Brussel: er worden ook mensen in Brussel naar Essen doorverwezen. Zij worden - indien mogelijk - eerst opgevangen in De Berk of Moerkantheide om enkele dagen tot rust te komen. In die tijd organiseren we de eerste kennismaking met jullie, het gastgezin. Als het klikt, wordt de verhuis naar jouw plek voorbereid. De vluchtelingen moeten zich verder zo snel mogelijk aanmelden bij onze dienst Burgerzaken.

In beide gevallen krijgen de vluchtelingen bij de gemeente een tijdelijke verblijfskaart (A kaart), nadat ze vanuit Brussel de tijdelijke beschermingsstatus kregen. Deze verblijfskaart is geldig tot 4 maart 2023 en kan per 6 maanden worden verlengd.

Worden wij als gastgezin begeleid?

De gemeente koppelt elk Oekraïens gezin aan een Oekraïense tolk. Deze tolken zijn Oekraïense Essenaren die graag helpen. Zij staan in directe lijn met onze Sociale Dienst. Als gastgezin kan je altijd beroep doen op deze tolk en op de expertise van de Sociale Dienst.

Welke afspraken maak ik best met mijn gasten?

Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt bij de start. Hoe je dit invult, kan je zelf kiezen. Enkele belangrijke zaken waar je best over spreekt:

 • Voeding: wie doet en betaalt de boodschappen, wie kookt er, …? Dit kan samen gebeuren, apart of met een beurtrol.
 • Privacy: hoe baken je dit af? Beschouw je de gasten als een deel van het gezin of stel je alleen een ruimte ter beschikking? Hoe zien jouw gasten dit?
 • Rust: jouw gasten komen uit oorlogsgebied en hebben in eerste instantie nood aan rust en veiligheid. Je hoeft hen dus niet de hele dag bezig te houden. Probeer samen te bekijken of jullie eens een wandeling of een terrasje kunnen doen, maar stem dit vooral af op hun noden.

Wat is de impact van de gasten op mijn pensioen of uitkering?

Het rijksregister zal een speciale code aanmaken om het vluchtelingengezin apart in te schrijven op hetzelfde adres als jouw gezin. Zo zal de administratie gemakkelijker worden én zal er geen impact zijn op jouw pensioen of uitkering.

Is er een financiële tegemoetkoming voor de opvang?

Oekraïense vluchtelingen kunnen het statuut van ‘tijdelijk ontheemde’ aanvragen. Zij krijgen het recht op een leefloon en toegang tot de arbeidsmarkt

De vluchtelingen krijgen middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. We werken aan een kader waarbij zij zelf delen in de onkosten.

De gemeente kan eventueel helpen met het inrichten van de ruimte voor jouw gasten. De gemeentelijke oproep voor meubelen en huisraad werd warm onthaald door de Essenaren dus er zijn nog materialen beschikbaar. Kosten voor infrastructurele werken aan privéwoningen kan de gemeente niet ten laste nemen.

Wat als mijn Oekraïense gasten ziek worden?

Met een A kaart kunnen de mensen zich inschrijven bij een mutualiteit voor de ziekteverzekering. Optioneel kunnen zij ook een hospitalisatieverzekering aangaan voor ziekenhuisopnames. In tussentijd hebben zij enkel recht op dringende medische hulp.

Kunnen de Oekraïense kinderen hier naar school?

Kinderen met een A kaart zijn leerplichtig. Zij moeten binnen de 60 dagen na aankomst ingeschreven worden in een Essense school. Liefst vroeger natuurlijk, om ervoor te zorgen dat ook de kinderen goed omringd worden in onze gemeente.

De kinderen zijn ook van harte welkom in de Essense jeugd- en sportverenigingen. Kinderen moeten kind kunnen zijn. Let wel: sommige kinderen zullen hier niet meteen klaar voor zijn omdat ze uit oorlogsgeweld komen.

Kunnen mijn gasten hier werken of een opleiding volgen?

Met de A kaart kunnen Oekraïense vluchtelingen hier werken of een opleiding volgen. Zij hebben het recht (niet de plicht) om Nederlandse les en een integratieles te volgen.

Kunnen de Oekraïeners rekenen op psychologische hulp?

Veel mensen hebben het oorlogsgeweld van dichtbij ervaren. Het is essentieel om dan ervaringen te kunnen uitwisselen met lotgenoten.
Daarom organiseert de gemeente elke vrijdagnamiddag (van 14.00 tot 16.00 uur) een bijeenkomst in LDC ’t Gasthuis, Nollekensstraat 5. Zowel vluchtelingen als gastgezinnen zijn hier welkom. Medewerkers van de Sociale Dienst en tolken zijn hier aanwezig.

AXA Bank biedt gratis online psychologische bijstand voor alle Belgische gastgezinnen en de vluchtelingen die in een gastgezin verblijven.
De gastgezinnen en de vluchtelingen die zij huisvesten kunnen tot 31/05/2022 een psycholoog raadplegen, van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur en dit op het nummer 02 642 45 63.
De bijstandsdienst is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. Ook werd alles in het werk gesteld om een Oekraïense psycholoog aan te werven.

Hoelang zullen mijn gasten blijven?

We mikken op een termijn van 3 à 12 maanden. We hopen dat de oorlog snel tot een einde komt, maar dat kunnen we niet voorspellen. Daarom is het moeilijk in te schatten hoelang de noodopvang nodig zal zijn. Het is alleszins de bedoeling dat de mensen op termijn worden begeleid naar een verblijfsplaats in grootschaligere setting.

Wat als het toch niet klikt met mijn Oekraïense gasten?

Als het niet klikt of als gemaakte afspraken niet worden nagekomen en het wordt voor jullie onleefbaar, probeert de gemeente het gezin te herplaatsen. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met onze sociale dienst.

Moet ik een extra verzekering afsluiten?

Al jouw activiteiten in het kader van de opvang of organisatie van de opvang van de vluchtelingen worden beschouwd als een verzekerde activiteit (bijvoorbeeld het organiseren van noodopvang, begeleiding van vluchtelingen, buddy-activiteiten, …).

Als gastgezin moet je jouw verzekeraar BA Familiale en Brandverzekering contacteren om hen te informeren over deze opvang. Eventueel kan je ook afstand van verhaal vragen aan de brandverzekeraar ten voordele van de Oekraïense vluchtelingen. De verzekeraar zal hier waarschijnlijk dekking voor verlenen, zonder bijpremie.