naar inhoud

Sint-Jansstraat

Bedankt voor jullie waardevolle input!

Samen doen we er alles aan om van de dorpskern van Wildert een veilige en aangename leefomgeving te maken!

Het gemeentebestuur investeert 500.000 euro in de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de Sint-Jansstraat tussen de Middenstraat en het Sint-Jansplein. Een eerste ontwerp van de nieuwe straat ligt nu voor aan elke Essenaar.

Veiligere schoolomgeving

Vandaag is er geen duidelijk afgebakende plek voor fietsers op dit stuk, terwijl er heel wat scholieren elke dag met de fiets naar WIGO rijden. Ook te voet moeten de kinderen eerst oversteken om naar de geparkeerde auto van de ouders te gaan. Om gevaarlijke situaties te vermijden, wil de gemeente de snelheid van gemotoriseerd verkeer naar beneden halen. Dat door de straat in te richten als dorpskern, met meer ruimte voor de zwakke weggebruikers.

De gemeente vroeg IGEAN om een eerste ontwerp te maken van de nieuwe Sint-Jansstraat, met meer oog voor de verkeersveiligheid. Dit plan werd al besproken met de verkeersgroep van WIGO en de senioren van Wildert. De bewoners uit de omgeving hebben hun input gegeven via de infocontainer. Deze heeft in maart in de Sint-Jansstraat gestaan. Hiermee gaat de gemeente nu aan de slag.