naar inhoud

Partcipatie Beleidsplan Ruimte Essen

Bepaal mee hoe Essen eruitziet in 2040!

De conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Essen legt in grote lijnen onze ambities op vlak van ruimtelijk beleid vast voor de komende 20 jaar. Daarnaast wordt een strategie met bijhorende acties voorgesteld om deze ambities waar te maken.

De 6 ambities

 • Nul hectare bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte tegen 2025

 • Slim verdichten en leefbaar houden van de bebouwde ruimte

 • Publieke ruimte voor iedereen

 • Op maat gemaakt netwerk voor stappers en trappers

 • Grenzeloos Essen

 • Strategische locaties als motor voor dorpsvernieuwing


Hoe reageren?

Als inwoner krijg je de kans om in een vroeg stadium te reageren op het Beleidsplan Ruimte Essen. Het gemeentebestuur vindt je mening belangrijk. De publieke raadpleging voor de conceptnota gaat van start op 3 mei 2021 en loopt tot en met 1 juli 2021.

Schriftelijk reageren is mogelijk vanaf 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021:

 • per brief, tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis
 • per brief, aangetekend t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Heuvelplein 23, 2910 Essen
 • via e-mail: bre@essen.be  

 

Virtuele voorstelling van het Beleidsplan Ruimte Essen

Op het Heuvelplein staat een infocontainer met panelen. Op deze panelen leggen we kort uit voor welke uitdagingen we staan en welke ambities we hebben. Elk paneel is voorzien van een aantal mogelijke vragen.

 • Vanaf 3 mei kan je de panelen hier downloaden
 • Schepen van Ruimtelijke Ordening Arno Aerden geeft telkens toelichting bij elke ambitie. De filmpjes kan je vanaf 3 mei 2021 hier bekijken


Inspraakmoment plan-milieueffectenrapportage

Een milieueffectrapport (MER) brengt de (positieve en negatieve) effecten van het beleidsplan op het milieu in beeld. Het MER komt parallel met de opmaak van het beleidsplan ruimte tot stand. Het helpt daarbij de aandacht voor het milieu nog beter te verankeren in het plan.

Ook op dit rapport kan je ook opmerkingen sturen. De kennisgeving van dit rapport kan je raadplegen van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021.  

Klik hier voor de kennisgeving plan-MER

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.