naar inhoud

Commissies

De gemeenteraad richtte een aantal commissies op voor bepaalde thema's met als taak besprekingen in de gemeenteraad voor te bereiden. Deze commissies leggen zich toe op deelaspecten van het beleid en buigen zich over belangrijke dossiers als die zich aandienen.

De commissies zijn samengesteld uit 10 gemeenteraadsleden en 2 waarnemende raadsleden, waarbij de verschillende politieke fracties die zetelen in de gemeenteraad in dezelfde verhouding vertegenwoordigd zijn. De commissie formuleert een advies aan de gemeenteraad. De in de commissie gevoerde gesprekken moeten zo niet meer worden herhaald in de gemeenteraad.