naar inhoud

Adviesraden

Het belang van inspraak en deelname in het gemeentelijk beleid wordt alsmaar groter. Daarvoor zijn in onze gemeente adviesraden samengesteld, om een platform te geven aan zij die hun stem willen laten horen en gelden. Voor het bestuur dienen de adviesraden om initiatieven te toetsen aan de doelgroepen en deskundigen. Adviesraden brengen - zoals het woord zegt - advies uit. Het beslissingsrecht ligt bij de gemeenteraad of het schepencollege.

Samenstelling

In een adviesraad zit een aantal vertegenwoordigers van verenigingen of belangengroepen, en in sommige gevallen ook geïnteresseerde inwoners die vanuit hun achtergrond goed geplaatst zijn om advies te geven over het onderwerp in kwestie.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur