naar inhoud

Heraanleg Kammenstraat

UPDATE 17/03: Werken grachten Grensstraat uitgesteld

De werken die origineel gepland waren vanaf 7 maart, aan de grachten in de Grensstraat, zijn stilgelegd en voorlopig uitgesteld. Er blijken Nederlandse leidingen op Belgisch grondgebied te liggen langs de gracht in de Grensstraat. Mogelijk liggen die in de weg voor de geplande werken.
 
Daarom zullen we nu eerst samen met de Nederlandse maatschappijen bekijken hoe we de geplande werken kunnen uitvoeren zonder schade aan de leidingen. We hadden al een eerste overleg op dinsdag 15 maart. Voor we meer weten, schorten we de werken aan de grachten tijdelijk op.

Werken Kammenstraat blijven op schema

We hebben wel al gezorgd voor de aansluiting van de regenwaterriolering van de Kammenstraat op de gracht van de Grensstraat. De werken in de Kammenstraat zelf kunnen dus gewoon verder blijven verlopen zoals gepland en zullen hierdoor geen extra vertraging oplopen.

Grensstraat terug open vanaf vrijdagavond 18 maart

Vrijdag zal aannemer Vermetten de aansluiting van de regenwaterriolering op de gracht in de Grensstraat afwerken. Dan is er terug verkeer mogelijk over het kruispunt Kammenstraat x Grensstraat én kan je terug door de Grensstraat rijden.

Zodra we de nodige verduidelijkingen of aanpassingen aan de Nederlandse leidingen langs de gracht van de Grensstraat hebben, plannen we de werken aan de gracht en inbuizingen terug in.

Waarom werken we aan de grachten in de Grensstraat? 

De aannemer zal de grachten in de Grensstraat dieper en breder maken. Zo kan er meer regenwater worden opgevangen en kan dit trager in de grond dringen. Op die manier vermijden we wateroverlast bij hevige regen, maar denken we ook aan het grondwater. De werfzone in de Grensstraat ligt tussen het kruispunt met de Kammenstraat en de inbuizing aan kleuterschool Mariaberg.

Wat gaat er gebeuren?

  • oude inbuizingen worden vervangen door grotere exemplaren
  • uitgraven van de open grachten
  • betuiningswerken (verstevigen van de grachten)

Waar de grachten nu open zijn, blijven ze dat ook. Waar ze ingebuisd zijn, blijft dit ook zo. De afwerking boven de inbuizingen worden terug geplaatst en behouden. Enkel de parkeerstroken in grastegels tegenover de kleuterschool komen niet terug. De stroken werden vooral gebruikt om kinderen af te zetten en op te halen maar ook om terug te draaien. Dat zorgde voor gevaarlijke verkeerssituaties. De berm wordt nu aangeplant. De opritten van de woningen worden uiteraard wel terug netjes verhard.

Bereikbaarheid aangelanden
Als de werken terug van start gaan, blijven de aangelanden in de werfzone bereikbaar mits het nodige geduld voor het werfverkeer. Enkel de aangelanden langs de Nederlandse zijde van de Grensstraat tussen de Kammenstraat en de Kleuterschool zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen. Dit zal zijn op het moment dat de inbuizing van hun oprit wordt vernieuwd. De aannemer zal laten weten wanneer dit juist zal zijn.

Omleiding
Sinds 9 maart is het kruispunt Kammenstraat/Stationsstraat terug toegankelijk en loopt de omleiding via de Nieuwstraat, Stationsstraat en de Handelsstraat.

Afvalinzameling
De afvalinzameling in de Grensstraat zal kunnen verlopen zoals gepland. Op 18 oktober 2020 gingen de wegenwerken van start om van de Kammenstraat een veiligere straat te maken. Op 116 werkdagen wordt er 620 meter aan wegdek vernieuwd en 1.466 meter aan riolering aangelegd. De gemeente investeert 969.054 euro in dit project. Fluvius investeert 365.550 euro. Voor de zomer van 2022 moet alles klaar zijn.

Hoever staat de heraanleg van de Kammenstraat?

 

Wat met afvalophaling?

 

Hoever staat het met de realisatie van de toegangsweg tussen Hondsberg en Hemelrijkweg?

Alle aanpalende eigenaars hebben een brief van dienstverlener IGEAN ontvangen. Hierin wordt hun akkoord gevraagd voor een kosteloze grondafstand, nodig om de achterliggende verbindingsweg aan te leggen. In ruil daarvoor zorgt de gemeente voor een nieuwe afsluiting en de aanleg van de toegangsweg.

Vandaag is het nog onduidelijk of de toegangsweg er komt omdat enkele eigenaars nog geen akkoord hebben gegeven.
De gemeente is in gesprek met deze mensen. Als er geen akkoord komt, dan komt de toegangsweg er niet. 

Hoe zal de Kammenstraat eruitzien?

De gemeente Essen vernieuwt de Kammenstraat volledig om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. De voetpaden en het openbaar groen pakken we ook aan. Bovendien leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. Het uitzicht van de Kammenstraat zal gelijkaardig zijn aan dat van de Hondsberg. In totaal planten we 34 bomen. Oversteekplaatsen voorzien we van een verhoogd plateau, een asverschuiving en contrasterende klinkers. In heel de straat zal je na de werken niet harder mogen rijden dan 30 km/u.

Moet ik als bewoner zelf nog iets doen?

Bij bouwprojecten als de heraanleg van de Kammenstraat zijn eigenaars verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. In het geval van de Kammenstraat, is dat ten vroegste 2022.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen op eigen terrein. Afkoppelingsexpert Notermans, die de gemeente Essen begeleidt bij het volledige proces, is in principe bij iedereen al langs geweest. Mochten er toch nog vragen zijn, kan je ingenieurs- en expertisebureau Notermans bereiken via info@bureaunotermans.be of via het telefoonnummer +32 (0)12 74 54 93.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be
  • 2018-02-28 Informatieavond Kammenstraat 28.02.2018
alle albums