naar inhoud

Heraanleg Kammenstraat

De Kammenstraat wordt volledig vernieuwd om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Ook de voetpaden en het openbaar groen wordt aangepakt. De hele heraanleg wordt gekoppeld aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Wanneer start de heraanleg van de Kammenstraat?

Normaal gezien zouden de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen van start gaan in
het voorjaar van 2019. De nutsmaatschappijen lieten de gemeente echter weten dat deze planning niet haalbaar is. Ondertussen zijn door de gemeente nog een aantal zaken herbekeken zoals een kosteloze grondafstand en de bouw van een toegangsweg tussen Hondsberg en Hemelrijkweg. Er moeten ook nog enkele onderzoeken worden geactualiseerd waardoor de werken zijn opgeschoven.

Als alles vlot verloopt, starten de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in de
Kammenstraat begin 2020. Aansluitend zou in het voorjaar van 2020 de feitelijke aanleg van de
Kammenstraat van start gaan, als hopelijk ook de toegangsweg klaar is. In de loop van 2021 zou de vernieuwde Kammenstraat klaar moeten zijn.

Hoever staat het met de realisatie van de toegangsweg tussen Hondsberg en Hemelrijkweg?

Alle aanpalende eigenaars hebben intussen een brief van dienstverlener IGEAN ontvangen. Hierin wordt hun akkoord gevraagd voor een kosteloze grondafstand, nodig om de achterliggende verbindingsweg aan te leggen. In ruil daarvoor zorgt de gemeente voor een nieuwe afsluiting en de aanleg van de toegangsweg. IGEAN is momenteel bezig met het uitwerken van een bestek voor de aanleg van de toegangsweg om dan zo snel mogelijk een aannemer te gunnen. Maar eerst moeten alle aktes officieel zijn opgemaakt. De eerste akkoorden voor de toegangsweg zijn binnen en het gemeentebestuur hoopt zo snel mogelijk alle akkoorden van de aanpalende eigenaars te verkrijgen.

Liggen de bouwplannen voor de Kammenstraat definitief vast?

De omgevingsvergunning voor de Kammenstraat werd al afgeleverd in oktober 2018. Om het concept te kunnen behouden, werd het plan op sommige punten nog bijgestuurd. Hierbij hield de gemeente, voor zover mogelijk, volop rekening met de bemerkingen uit de voorbije infosessies. De gemeente kon door tegenstrijdigheden niet alle suggesties in het definitieve plan verwerken.

Komen er bijkomende maatregelen om de verkeerssnelheid in de Kammenstraat te beperken?

In het ontwerp voor de nieuwe Kammenstraat zitten asverschuivingen, die voor een daling van de snelheid zorgen. Bovendien wordt de Kammenstraat ingericht als een woonerfzone. De snelheid is er dan wettelijk beperkt tot 30 km per uur. Verder voorziet de gemeente ook een zebrapad ter hoogte van de Witzenbergstraat.

Moet ik als bewoner zelf nog iets doen?

Bij bouwprojecten als de heraanleg van de Kammenstraat zijn eigenaars verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. In het geval van de Kammenstraat, is dat ten vroegste 2021.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen op eigen terrein. Afkoppelingsexpert Notermans, die de gemeente Essen begeleidt bij het volledige proces, is in principe bij iedereen al langs geweest. Mochten er toch nog vragen zijn, kan je ingenieurs- en expertisebureau Notermans bereiken via info@bureaunotermans.be of via het telefoonnummer +32 (0)12 74 54 93.