naar inhoud

Heraanleg Kammenstraat

De Kammenstraat wordt volledig vernieuwd om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Ook de voetpaden en het openbaar groen wordt aangepakt. De hele heraanleg wordt gekoppeld aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel.

Wanneer start de heraanleg van de Kammenstraat?

Normaal gezien zouden de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen van start gaan in het voorjaar van 2019. De nutsmaatschappijen lieten de gemeente weten dat deze planning niet haalbaar is. In opdracht van de gemeente deed intercommunale IGEAN bijkomend een buurtbevraging. Hieruit bleek dat er een groot draagvlak bestaat voor een toegangsweg tussen Hondsberg en Hemelrijkweg. Via deze toegangsweg wordt een groot aantal percelen bereikbaar via de achterzijde, waardoor de parkeerdruk in de Kammenstraat en de Hondsberg zal verminderen. Daarom besliste het gemeentebestuur om deze verbinding eerst aan te leggen, alvorens de Kammenstraat open te leggen. De toegangsweg zal ervoor zorgen dat de omwonenden tijdens de werken gemakkelijker op hun perceel geraken zonder over de werf te moeten.

Hoever staat het met de realisatie van de toegangsweg tussen Hondsberg en Hemelrijkweg?

Alle betrokken eigenaars hebben een brief van dienstverlener IGEAN ontvangen. Hierin wordt hun akkoord gevraagd voor een kosteloze grondafstand, nodig om de achterliggende verbindingsweg te kunnen aanleggen. In ruil daarvoor zorgt de gemeente voor draadafsluiting en de aanleg van de toegangsweg. Pas als alle aktes officieel zijn opgemaakt, kan de gemeente een aannemer zoeken. Als alles verder vlot verloopt, staat de aanleg van de toegangsweg gepland in de loop van 2020. De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in de Kammenstraat zelf starten ten vroegste eind 2020, om dan aansluitend als ook de achterliggende toegangsweg klaar is – vermoedelijk in 2021 –met de feitelijke heraanleg van de Kammenstraat te beginnen.

Liggen de bouwplannen voor de Kammenstraat definitief vast?

De omgevingsvergunning voor de Kammenstraat werd al afgeleverd in oktober 2018. Om het concept te kunnen behouden, werd het plan op sommige punten nog bijgestuurd. Hierbij hield de gemeente, voor zover mogelijk, volop rekening met de bemerkingen uit de voorbije infosessies. De gemeente kon door tegenstrijdigheden niet alle suggesties in het definitieve plan verwerken.

Komen er bijkomende maatregelen om de verkeerssnelheid in de Kammenstraat te beperken?

In het ontwerp voor de nieuwe Kammenstraat zitten asverschuivingen, die voor een daling van de snelheid zorgen. Bovendien wordt de Kammenstraat ingericht als een woonerfzone. De snelheid is er dan wettelijk beperkt tot 30 km per uur. Verder voorziet de gemeente ook een zebrapad ter hoogte van de Witzenbergstraat.

Moet ik als bewoner zelf nog iets doen?

Bij bouwprojecten als de heraanleg van de Kammenstraat zijn eigenaars verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. In het geval van de Kammenstraat, is dat ten vroegste 2021.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen op eigen terrein. Afkoppelingsexpert Notermans, die de gemeente Essen begeleidt bij het volledige proces, is in principe bij iedereen al langs geweest. Mochten er toch nog vragen zijn, kan je ingenieurs- en expertisebureau Notermans bereiken via info@bureaunotermans.be of via het telefoonnummer +32 (0)12 74 54 93.