naar inhoud

De Grote Enquête

 

In september 2017 konden de Essenaren zich in ‘De Grote Enquête’ uitspreken over het gemeentelijke beleid van de toekomst. De algemene vaststelling luidt positief: 3 op de 4 Essenaren geeft aan ‘erg graag’ in de gemeente te wonen.Verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening zijn de grootste werkpunten. Bekijk het volledige rapport door op het venster hier bovenaan te klikken.

Negen gemeentelijke domeinen

Door een combinatie van digitale (43%) en papieren (57%) vragenlijsten ontvingen we liefst 938 ingevulde formulieren. De steekproef werd door marktonderzoeksbureau Profacts nog licht bijgewogen op geslacht, leeftijd en wijk om volledig representatief te zijn voor de gemeente. We deelden de vragen en antwoorden op in negen gemeentelijke domeinen.

1. sport, cultuur en jeugd

 • Algemeen is men best tevreden over het sportleven. De mogelijkheden om sport te beoefenen verschillen wel sterk van wijk tot wijk. Ook andersvaliden hebben minder opties.
 • Wat nog sterk leeft onder de Essenaars, is dat er geen gemeentelijk zwembad (meer) is. De zwembaden in andere gemeenten bieden hiervoor geen volwaardig alternatief.
 • Het culturele leven scoort lager dan het sportleven. Het gevoel leeft dat er veel meer geïnvesteerd wordt in sport. Er mogen nog wat meer culturele instellingen komen. Ook de evenementen zelf voldoen niet altijd aan de verwachtingen. Musea en uitgaansmogelijkheden worden het sterkst gemist.
 • Essen is een toffe gemeente voor jongeren om in op te groeien. Binnen de doelgroepen
  maakt een groot deel minstens één keer per maand gebruik van de vrijetijdsvoorzieningen voor de jeugd. Ook hier blijkt dat er wat weinig uitgaansmogelijkheden zijn. Er lijkt een tekort aan fuifzalen en andere ontmoetingsplaatsen voor jongeren. Daarnaast verdienen ook jongeren met een beperking meer aandacht.

2. Scholen en opvang

 • Het aanbod aan scholen scoort goed in Essen. Men is tevreden over het aanbod en de kwaliteit van het onderwijs, maar de verkeersonveiligheid verhindert dat ouders hun kinderen met de fiets of te voet naar school laten gaan.
 • Over de kinderopvang is ongeveer de helft van de Essenaars heel erg tevreden. De opvang voor kinderen die nog niet naar school gaan, is duidelijk beter betaalbaar dan die voor schoolgaande kinderen.

3. Welzijn en gezondheid

 • Men is tevreden over de welzijns- en gezondheidsinstanties in Essen, ouderen meer dan jongeren. De Essenaren lijken het erover eens dat er inspanningen gedaan moeten worden om het openbaar vervoer naar de zorginstellingen verder te verbeteren. Er zijn voldoende apothekers en huisartsen.
 • Het residentieel aanbod laat volgens de Essenaren te wensen over. De inwoners zijn het er in sterke mate over eens dat er te weinig opvangmogelijkheden zijn.
 • De Essenaren hebben het gevoel onvoldoende op de hoogte te zijn van de werking en diensten van het OCMW. Communicatie hierover is wenselijk.

4. Wonen in Essen

 • Essenaren wonen graag in hun gemeente. Ze appreciëren het rustige en landelijke karakter en voelen zich er thuis. Tussen de verschillende wijken zijn er nauwelijks verschillen wat betreft algemene tevredenheid.
 • Een absolute minderheid van de Essenaren voelt zich vaak eenzaam. Ouderen lijken hier niet vatbaarder voor.
 • Essenaren zijn niet tevreden over het woningaanbod. Bouwgronden en woningen worden als weinig betaalbaar of kwalitatief slechter ervaren. De meningen over het woonbos lopen sterk uiteen.
 • Essenaren stellen dat er meer initiatieven met betrekking tot armoede en werkloosheid
  mogen zijn. Een niet te verwaarlozen groep Essenaren maakt zich zorgen over de Essense identiteit. Meer dan de helft van de Essenaren is tevreden over het gemeenschapsgevoel in de wijken.

5. Veiligheid en overlast

 • Mensen voelen zich veilig in de gemeente. Dit geldt nog wat sterker voor ouderen en inwoners van Woonbos Wildert en Hoek. Men is tevreden over de hulpdiensten in Essen. Dit geldt nog wat sterker voor ouderen.
 • De meeste overlast wordt veroorzaakt door zwerfvuil en verkeersonveiligheid. Hondenpoep is eveneens een thema dat terugkomt.
 • Er is een groot draagvlak voor camera’s in de gemeente. Buurtinformatienetwerken (BIN’s) zorgen volgens de enquête niet voor een verhoogd veiligheidsgevoel.

6. Economische activiteit

 • Essenaren vinden het belangrijk dat hun gemeente ondernemingsvriendelijk is en aantrekkelijk voor toeristen. Landbouw zorgt mee voor het behoud van het landelijke karakter.
 • Men is minder enthousiast over het centrum van Essen. Ook de roep om een centraal ontmoetingsplein klinkt luid. Bij vernieuwingsprojecten dient ook voldoende aandacht te zijn voor openbaar groen, voetpaden, parking ...

7. Natuur en ruimtelijke ordening

 • Op zich is er wel voldoende groen in de gemeente. Eerder bleek al dat er te veel zwerfvuil is in Essen. Meer openbare vuilnisbakken lijkt wenselijk.
 • Men is tevreden over het recyclagepark. Lokale verenigingen blijven ook best het oud papier ophalen. De gemeente zou wat meer mogen inzetten op hernieuwbare energie. Uit de spontane commentaren blijkt dat het doven van de straatverlichting als keerzijde heeft dat de verkeersonveiligheid toeneemt.
 • Men is niet zo tevreden over de ruimtelijke ordening in Essen. Er worden te veel appartementen gebouwd waardoor de eigenheid van de gemeente verloren dreigt te gaan.

8. Mobiliteit en verkeersveiligheid

 • Verkeersveiligheid scoort het slechtst van alle bevraagde domeinen. De verkeersveiligheid voor fietsers verhogen zal een gevoelige impact hebben op de tevredenheid in dit domein.
 • Ook over het openbaar vervoer is de Essenaar niet erg enthousiast.
 • De Essenaar denkt niet dat betalend parkeren een oplossing zal zijn voor de parkeerdrukte in
  het centrum.
 • De staat van de fiets- en voetpaden laat weleens te wensen over.

9. Gemeentelijke dienstverlening

 • Het gemeentehuis levert heel goed werk, alleen over de openingsuren zijn sommigen wat minder tevreden.
 • Bijna 2 op de 3 Essenaars kennen het e-loket. Mensen die het gebruiken, zijn er tevreden over. Een grote groep verkiest echter nog steeds persoonlijk contact in plaats van het e-loket.
 • Essen Info wordt positief onthaald. De e-nieuwsbrief is dan weer weinig gekend. Hoe ouder, hoe meer tevreden men is over de communicatie van de gemeente.