naar inhoud

Omgevingsbalie

In de kijker

foto: Maak een afspraak met de Omgevingsbalie

Maak een afspraak met de Omgevingsbalie

Wil je een dossier grondig bespreken, vraag dan een afspraak aan. Zo sta je niet nodeloos in de wachtrij.

Lees meer

Onze drie technische diensten – Openbare Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu – nemen een ééngemaakte frontoffice in gebruik. De Omgevingsbalie vind je tegenover het algemene onthaal. We vormen een aantal medewerkers om tot onthaalspecialisten, wat andere collega’s toelaat om dossiers degelijker en sneller te behandelen. Dossiers inhoudelijk bespreken doe je vanaf nu op afspraak.

Noodmaatregelen Coronacrisis -  Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Concreet:

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

Meer informatie vind je op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus. 

A tot Z