naar inhoud

Heraanleg Over d'Aa - fase 2

In de kijker

foto: Omgevingsvergunning voor fase 2 Over d'Aa aangevraagd

Omgevingsvergunning voor fase 2 Over d'Aa aangevraagd

Graag informeren we je over de verdere stap in de heraanleg van Over d’Aa. Zoals je kan vaststellen, zijn de voorbereidende werken aan fase 2 intussen...

Lees meer

Wanneer start fase 2 van de heraanleg van Over d’Aa?

De voorbereidende werken aan fase 2 zijn al gestart. De nutsmaatschappijen zijn volop bezig met het vernieuwen en verplaatsen van de oude leidingen (gas, elektriciteit, water), zodat ze niet onder de nieuwe weg komen te liggen. Dat maakt herstellingen in de toekomst een flink pak eenvoudiger. Daar waar de nutsleidingen vernieuwd zijn, worden de oude huisaansluitingen systematisch ‘overgekoppeld’ naar de nieuwe leidingen. Hiervoor moeten arbeiders het fiets- en voetpad telkens opnieuw openbreken. De nutsfirma’s verwachten om in september volledig klaar te zijn.

Sluit de heraanleg meteen aan op de nutswerken?

De omgevingsvergunning voor de heraanleg van fase 2 werd op 2 mei 2019 officieel aangevraagd. Op 14 mei 2019 werd het dossier volledig verklaard en begon de standaardtermijn van  105 dagen, waarbinnen het college de omgevingsvergunning moet afleveren.  Het openbaar onderzoek voor deze omgevingsvergunning loopt van 21 mei tot 20 juni 2019.

De gemeente legt intussen de laatste hand aan het bestek. De goedkeuring van het lastenboek wordt in mei of juni voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf dan kan de aanbesteding starten. Kort na het bouwverlof verwachten we de prijsoffertes  en zal het bestuur een aannemer aanstellen. Afhankelijk van de planning van de aannemer, verwachten we eind 2019, begin 2020 te kunnen starten met de grote heraanleg. Hoe dan ook wacht de aannemer tot na na Horendonk-kermis.

Hoe lang zullen de werken aan fase 2 duren?

De werken mogen maximaal 174 werkdagen in beslag nemen. Wetende dat er circa. 220 werkdagen in een jaar zijn en rekening houdend met weerverletdagen, betekent dit dat de werken ongeveer een jaar zullen duren.

Is er nog iets gewijzigd aan de oorspronkelijke plannen?

Fase 2 bouwt ongeveer voort op het ontwerp van fase 1, met dat verschil dat Over d’Aa vanaf tankstation Smeekens de inrichting van een woonerf krijgt. Dat betekent dat het voetpad, de parkeerstroken en de rijweg op gelijke hoogte worden aangelegd. Ook wordt de straat daar zone 30. Gelijktijdig gaat het fietspad over in een fietssuggestiestrook. Verder voorzien we alle oversteekplaatsen van noppentegels voor slechtzienden. Dat gebeurt voortaan bij alle nieuwe infrastructuurprojecten in Essen. Verder krijgen het pleintje aan de Postbaan en het kerkplein water- en elektriciteitspunten  en een afvoer voor de organisatie van evenementen. Op beide locaties  komen eveneens oplaadpalen voor fietsen en auto’s.

Kunnen we de plannen inzien?

Van zodra de gemeenteraad van Essen de plannen voor fase 2 heeft goedgekeurd, stellen we ze beschikbaar op deze pagina.

Komt er nog een infoavond voor de start van de werken?

Als de aannemer gekend is en er zicht is op de concrete data, volgt er een infoavond. We geven dan meer details over de werken, fasering, omleidingswegen enzovoort. Een exacte datum voor het infomoment is er nog niet  – allicht enkele weken voor de start van de werken. De gemeente zal hier tijdig over communiceren. 

Moet ik als bewoner zelf nog iets doen?

Bij bouwprojecten als de heraanleg van de Over d’Aa, zijn eigenaars verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. In dit geval vermoedelijk  begin 2021.

Elke bewoner is zelf verantwoordelijk voor de aanpassingen op eigen terrein. Een afkoppelingsarchitect zal de gemeente Essen begeleiden bij het volledige proces. De expert zal bij iedereen langsgaan om de afkoppeling op privéterrein te bespreken. Het architectenbureau wordt vermoedelijk in de loop van juni aangesteld.

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit project? Stuur dan een mailtje naar overdaa@essen.be. Je kan ook terecht aan de Omgevingsbalie in het gemeentehuis. Samen doen we er alles aan om van Over d’Aa een veilige en aangename leefomgeving te maken!