naar inhoud

Heraanleg Over d'Aa - fase 2

Op maandag 3 augustus begon aannemer Hens met de volgende fase van de heraanleg Over d'Aa.

Wat is de timing van de werken?

De rioleringswerken en wegenwerken starten op 3 augustus 2020. De werken duren 169 werkdagen. Dat komt neer op één jaar. De planning kan verschuiven door weersomstandigheden, onvoorziene complicaties (coronavirus ...). Alles is vermoedelijk klaar voor het bouwverlof van juli 2021.

FASE 1: Kruispunt Over d’Aa/Postbaan tot huisnummer 200

 • van maandag 3 augustus 2020 tot 1 september 2020 (VOLTOOID)

FASE 2: Parking Postbaan tot en met Kraaienberg

 • van september 2020 tot en met april 2021
 • omleiding voor fietsers en een aparte eenrichtingsomleiding voor gemotoriseerd verkeer
 • Steenpaal, Postbaan en Kraaienberg zijn toegankelijk in twee richtingen
 • Schanker en Essendonk vallen buiten deze omleiding en zijn dus ook toegankelijk in twee richtingen.
 • Enkele richting blijft wel gelden voor Schamse Dijken Heiblok

FASE 3: Kraaienberg tot en met omgeving kerk

 • van 12 april 2021 tot juli 2021
 • omleiding voor fietsers en een aparte eenrichtingsomleiding voor gemotoriseerd verkeer
 • het kerkplein wordt heringericht en het bosje achter de kerk wordt een parking


Omleidingen

Klik hier voor de omleidingsplannen

De laatste omleidingsfase gaat in vanaf 12 april. Omdat de omleiding over het Dreveneind
vanaf dan niet meer mogelijk is, moeten voertuigen vanaf de Schamse Dijk rijden tot aan de
Leegtestraat om dan via de straat Horendonk terug te keren tot aan Heiblok.
We beseffen dat dit een lange omleiding is voor enkele maanden, maar dit is wel het veiligste
voor automobilisten én de zwakke weggebruikers. Heiblok blijft éénrichtingsverkeer, omdat
deze weg te smal is om op een veilige manier fietsers en automobilisten elkaar te laten
passeren. De gemeente heeft dit uitvoerig besproken met de verkeerspolitie van de politiezone
Grens. Veiligheid primeert boven een kortere route.


Tijdelijke fietsverbinding

Om voor het fietsverkeer de omleiding zo kort mogelijk te houden, is er nog een opsplitsing
gemaakt in twee fases (fase 3A en fase 3B klik hier voor de omleidingsplannen), waarbij in fase 3B een tijdelijke fietsverbinding op Over d’Aa wordt gelegd tussen de Kraaienberg en het fietspaadje richting straat Den Uil.

School altijd toegankelijk

De school zal uiteraard altijd toegankelijk blijven: ofwel langs de tijdelijke ingang aan het
Dreveneind, ofwel langs de kant van Horendonk. Dit wordt altijd tijdig gecommuniceerd aan
alle betrokken partijen via de school.

Afvalophaling

De ophaling van GFT, huisvuil, PMD en papier en karton blijft plaatsvinden op de gewoonlijke dagen. Daar waar er een werfzone is, moeten bewoners hun afval aan het begin of het einde van de werfzone zetten. Aannemer Hens zal een inzamelpunt voorzien. De aannemer zal minder mobiele mensen helpen bij het verplaatsen van de containers of zakken. 

Hoe verlopen de wegen- en rioleringswerken?

De aannemer breekt de weg niet in één keer open. Hij schuift stelsematig op met het tempo van de rioleringswerken. Je ziet als het ware de werken opschuiven (gemiddeld 50 meter per dag). Na het plaatsen van de riolering, brengt de aannemer minder hindersteenslag aan zodat de opritten terug toegankelijk zijn. De aannemer laat via een briefje in de brievenbus weten welke dagen je niet op je oprit kan. De voetpaden blijven zo lang mogelijk intact en worden enkel lokaal opgebroken voor de huisaansluitingen.

Eens de riolering volledig is aangelegd, begint de aannemer met de bovenbouw. Dan worden de voetpaden volledig opgebroken. Vervolgens worden de betonnen goten getrokken en de boordstenen geplaatst. Dit is weer een periode met meer hinder, aangezien deze werken ook een uithardperiode vragen. Wel wordt onmiddellijk gestart met de klinkerwerken van het voet- en fietspad en de parkeerstroken. Als laatste wordt dan de asfalt van de weg aangebracht. In het eerstvolgende plantseizoen leggen we de groenzones aan.

Meer details over de werken vind je in de powerpoint die je hier kan downloaden.

Hoe zal Over d'Aa eruitzien?

Fase 2 bouwt ongeveer voort op het ontwerp van fase 1, met dat verschil dat Over d’Aa vanaf tankstation Smeekens de inrichting van een woonerf krijgt. Dat betekent dat het voetpad, de parkeerstroken en de rijweg op gelijke hoogte worden aangelegd. Ook wordt de straat daar zone 30. Het asfalt krijgt bovendien een print met uiltjes. Gelijktijdig gaat het fietspad over in een fietssuggestiestrook. Verder voorzien we alle oversteekplaatsen van noppentegels voor slechtzienden. Dat gebeurt voortaan bij alle nieuwe infrastructuurprojecten in Essen. Ten slotte krijgen het pleintje aan de Postbaan en het kerkplein water- en elektriciteitspunten voor de organisatie van evenementen. Op beide locaties komen eveneens oplaadpalen voor fietsen en auto’s.

Kunnen we de plannen inzien?

De goedgekeurde plannen voor fase 2 zijn onderaan deze pagina beschikbaar.

Wat kost fase 2 van de heraanleg Over d’Aa?

Op 7 mei 2020 heeft het college van burgemeester en schepenen de opdracht voor de werken
van de tweede fase Over d’Aa gegund aan Hens nv voor het totale gunningsbedrag van
2.661.300,19 euro incl. BTW. Dit bedrag is een investering van meerdere partijen:

 • Gemeente: 1.035.618,02 euro
 • Aquafin: 1.378.775,37 euro
 • Fluvius: 246.906,80 euro

Moet ik als bewoner zelf nog iets doen?

Bij bouwprojecten als de heraanleg van de Over d’Aa, zijn eigenaars verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. In dit geval vermoedelijk de eerste helft van 2021.

Voor een telefonische afspraak belt u naar 012 74 54 93 (keuzemenu 1) van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur en 14.00 en 16.30 uur. U kan ook online uw afspraak boeken via www.bureaunotermans.be.

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit project? Stuur dan een mailtje naar overdaa@essen.be. Je kan ook terecht aan de Omgevingsbalie in het gemeentehuis. Samen doen we er alles aan om van Over d’Aa een veilige en aangename leefomgeving te maken!

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdagGesloten - Pinksteren - O.H. Hemelvaart
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 EssenBELGIE
tel.
03 670 01 30
fax
03 670 01 55
e-mail
overdaa@essen.be
website
www.essen.be/overdaa
 • Fotoalbum - bewonersvergadering Over D'Aa Fase 1 30.08.2017
 • Tweede buurtvergadering werken Over d'Aa 27.01.2016
alle albums