naar inhoud

Vrijwilligerswerk bij gemeente Essen

Het gemeentebestuur van Essen doet bij sommige gemeentelijke activiteiten beroep op vrijwilligers die een handje toesteken bij de organisatie.  Hiertoe is er een informatienota opgesteld met omschrijving van algemene basisgegevens (verantwoordelijken, verzekering, aansprakelijkheid, vergoedingen…).  Deze informatienota vind je onderaan deze pagina

Afsprakennota

Als een vrijwilliger diensten verstrekt aan het gemeentebestuur, worden de praktische afspraken vastgelegd in een afsprakennota vrijwilligerswerk, ondertekend door de vrijwilliger en het gemeentebestuur.

Vrijwilligerswerk is uiteraard steeds onbezoldigd. Indien er een kostenvergoeding wordt uitgekeerd, wordt dit vermeld in de afsprakennota vrijwilligerswerk. 

Naast het inspelen op vrijwilligerswerk kan het gemeentebestuur ook beroep doen op kunstenaars via de ‘kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars’. Bij deze forfaitaire all-in kostenvergoeding moet de kunstenaar een ‘verklaring op eer’ ondertekenen. Daarin staat vermeld dat de maximum toegelaten vergoedingen niet worden overschreden.

Buitenschoolse opvang en activiteiten

Sinds het schooljaar 2023-2024 loopt bij de gemeente een testproject rond buitenschoolse activiteiten. Dit project valt onder het decreet BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten). Binnen dat BOA-decreet streeft men naar een divers en leuk aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten.

Wij zoeken mensen die bereid zijn om aansluitend aan de schooluren 10 weken lang een uurtje met de kinderen een activiteit te doen.  Dit kan gaan om het spelen van gezelschapspelletjes, te breien, buiten te spelen, te knutselen, te koken, …

We bekijken samen welke dag voor jou het beste uitkomt en met leeftijd je aan de slag wil gaan. Als gemeente voorzien wij hiervoor een toelage.

Interesse? Neem contact op met onderwijs@essen.be

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur