naar inhoud

Vrijwilligerswerk bij gemeente Essen

Het gemeentebestuur van Essen doet bij sommige gemeentelijke activiteiten beroep op vrijwilligers die een handje toesteken bij de organisatie.  Hiertoe is er een informatienota opgesteld met omschrijving van algemene basisgegevens (verantwoordelijken, verzekering, aansprakelijkheid, vergoedingen…).  Deze informatienota vind je onderaan deze pagina

Als een vrijwilliger diensten verstrekt aan het gemeentebestuur, worden de praktische afspraken vastgelegd in een afsprakennota vrijwilligerswerk, ondertekend door de vrijwilliger en het gemeentebestuur.

Vrijwilligerswerk is uiteraard steeds onbezoldigd. Indien er een kostenvergoeding wordt uitgekeerd, wordt dit vermeld in de afsprakennota vrijwilligerswerk. Hiermee bevestigt de vrijwilliger de maximum toegestane bedragen niet te overschrijden (voor 2016 is dit max 1.308,38 euro per jaar en max 32,71 euro per dag).

Naast het inspelen op vrijwilligerswerk kan het gemeentebestuur ook beroep doen op kunstenaars via de ‘kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars’. Bij deze forfaitaire all-in kostenvergoeding moet de kunstenaar een ‘verklaring op eer’ ondertekenen. Daarin staat vermeld dat de maximum toegelaten vergoedingen niet worden overschreden (voor 2016 is dit max. 2.488,49 euro per jaar en max. 124,42 euro per dag).

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.