naar inhoud

Sint-Jansstraat

Op maandag 27 november starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van kabels en leidingen in de Sint-Jansstraat en dat tussen de Middenstraat en de Elf-Novemberstraat. Dat betekent dat langs beide zijden van de straat nieuwe kabels in het voetpad komen. Op 5 februari 2024 start de eigenlijke herinrichting van de Sint-Jansstraat zodat de straat veiliger wordt. Over deze werken communiceren we later nog uitgebreid.

Welke werken gebeuren er nu?

De aannemer breekt het voetpad open, graaft een sleuf, legt nieuwe kabels in de sleuf, doet de sleuf weer dicht en legt de klinkers terug. Dit zou klaar moeten zijn voor de kerstvakantie.

Nadien gebeurt er een overschakeling van de oude naar de nieuwe leidingen, wat zal duren tot en met februari 2024. Daarvoor komen er op verschillende plaatsen tijdelijk putten in het voetpad. Dit veroorzaakt weinig hinder waarvoor geen omleidingen nodig zijn.

Welke verkeershinder is er?

 • De werken schuiven op in stukken zodat de sleuf zo kort mogelijk open ligt. De vernieuwing start aan de oneven huisnummers. De rijstrook langs de oneven zijde wordt deels ingenomen als werfzone, waardoor tweerichtingsverkeer niet mogelijk is.
 • De Sint-Jansstraat blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via enkelrichtingsverkeer van de Elf-Novemberstraat naar de Middenstraat.
 • De andere richting volgt de omleiding via de Middenstraat en de Kalmthoutsesteenweg.
 • Fietsers kunnen wel in beide richtingen rijden.
 • Er zal geen hinder zijn voor de afvalinzameling
 • Winkels, scholen en andere voorzieningen blijven toegankelijk tijdens deze werken.

Vervolgens gaan de werken verder aan de even huisnummers en dan wordt de rijstrook langs deze zijde deels ingenomen. De enkelrichting en omleiding voor gemotoriseerd verkeer blijft dezelfde. 

Wat is de timing?

 • Fase 1: van 27/11/2023 - 03/12/2023 oneven straatzijde
 • Fase 2: van 04/12/2023 - 17/12/2023 even straatzijde

Voor de start van de kerstvakantie zouden alle nieuwe kabel en leidingen geplaatst moeten zijn.

Heraanleg Sint-Jansstraat

De werken voor de heraanleg worden gepland in februari 2024. Op 15 november volgt
er een infoavond voor de buurtbewoners waar ze de concrete planning te horen krijgen. De belangrijkste veranderingen aan de Sint-Jansstraat tussen de Middenstraat en de Elf-Novemberstraat zijn:

 • bredere voetpaden
 • brede fietssuggestiestroken
 • betere aansluiting van de Beylestraat
 • meer groen
 • Specifiek voor WIGO zullen de zebrapaden breder en logischer worden.

Parking Station Wildert

In 2024 zullen we de parking aan het station heraanleggen. De fietsers zullen op een veiligere manier de fietsostrade kunnen volgen langs de parking. Ook komen er extra parkeerplaatsen
en meer bomen zodat het een beter, veiliger en duurzamer stationsplein wordt.