naar inhoud

Restauratie rangeerloods

In de kijker

foto: 25 vragen en antwoorden over de rangeerloods

25 vragen en antwoorden over de rangeerloods

Alles wat je moet weten over de rangeerloods en de plannen die de gemeente heeft met het gebouw vind je hier terug!

Lees meer

Vlakbij het centrum van Essen staat een als monument beschermde rangeerloods die vroeger gebruikt werd om goederen te controleren die langs de Nederlandse grens kwamen. Het gebouw in Vlaamse neorenaissance van meer dan 2000 m2 is sinds 2010 eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf Essen (AGB).

Energie-efficiëntie van historische gebouwen

De gemeente wil tegen 2018 graag nieuw leven blazen in de gehele spoorwegsite. Bij de restauratie en herbestemming van de rangeerloods staat duurzaamheid voorop. Het AGB werkt hiervoor samen met erfgoedvereniging Kempens Landschap. Deze landschapsvereniging is al vele jaren actief in de provincie Antwerpen om natuur, open ruimte en erfgoed veilig te stellen. Samen met de Nederlandse provincie Noord-Brabant onderzoekt Kempens Landschap hoe de energie-efficiëntie van historische gebouwen kan worden verbeterd. Op 16 december 2015 keurde de stuurgroep van het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland het project DEMI MORE goed.

3.827.489,25 euro aan subsidies

In september 2017 kreeg de gemeente te horen dat de Vlaamse regering een subsidie van 3.387.189,25 euro over heeft voor de restauratie van de loods. Tel daarbij de 125.800 euro van de provincie Antwerpen en 314.500 euro subsidie van Europa en we komen op een mooi bedrag van meer dan 3,8 miljoen euro om de loods in ere te herstellen.