naar inhoud

Raad voor Internationale Samenwerking

De Raad voor Internationale Samenwerking adviseert het gemeentebestuur over alle aangelegenheden over internationale samenwerking en het gemeentelijk beleid ontwikkelingssamenwerking (o.a. de stedenband met Witzenberg in Zuid-Afrika & het sensibilisatieluik in Essen).

Wie zit er in de raad?

  • Vertegenwoordigers vanuit het beleid ontwikkelingssamenwerking (Essense Vierdepijlerorganisaties en lokale ngo's, betrokkenen bij stedenband of scholenbanden)
  • Vertegenwoordigers vanuit de Essense vriendschapsakkoorden
  • Geïnteresseerden in internationale samenwerking

Drie à vier keer per jaar houdt de raad een vergadering.

Op deze pagina vind je de verslagen van de raad terug en de agenda van de eerstvolgende vergadering.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
internationaal@essen.be