naar inhoud

Autonoom Gemeentebedrijf Essen

Het Autonoom Gemeentebedrijf  Essen (AGB) is een verzelfstandigde onderneming van de gemeente, heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en valt onder het Belgische vennootschapsrecht.

Samenstelling

Het AGB wordt bestuurd door een raad van bestuur. Het dagelijks bestuur gebeurt door een directiecomité. De raad van bestuur bestaat uit de leden van de gemeenteraad.

Raad van bestuur AGB Essen Directiecomité AGB Essen
 • Brigitte Quick (voorzitter)
 • Anne Somers
 • Brigitte Van Aert
 • Christel Van Hees
 • Helmut Jaspers
 • Jan Suykerbuyk
 • Johan Konings
 • Jokke Hennekam
 • Joris Vergouwen
 • Siegfried Heylen
 • Tom Bevers
 • Bianca De Backer
 • Stefaan Denewet (secretaris)
  

 

 


Werking

Een Autonoom Gemeentebedrijf is een verzelfstandigd agentschap van het gemeentebestuur.  De gemeenteraad zal haar opdracht bepalen via een beheersovereenkomst die ze afsluit met de raad van bestuur AGB.  Zo heeft ze de opdracht gegeven aan het AGB om een sporthal te bouwen en te (laten) exploiteren, de turnzaal van Wigo te beheren, het oude rangeerstation te kopen en te beheren en een project voor welbepaalde doelgroepen uit te werken voor de Sint-Jansstraat 101 - 107.

Voor elke van die projecten wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waar meer specifieke modaliteiten instaan (bvb. maximumtarieven, voorrangsregeling voor gebruik door verenigingen, enzovoorts). Het AGB heeft geen eigen personeel, want in de beheersovereenkomst is bepaald dat gemeentepersoneel kan ingeschakeld worden voor de werking van het AGB. Het AGB legt elk jaar zijn budget en jaarrekening aan de gemeenteraad voor.


Projecten

Het AGB Essen heeft al enkele projecten op haar naam staan:

 • De bouw van de sporthal Hemelrijk, atletiekpiste en buitenterreinen 
  De exploitatie van de sportinfrastructuur is in handen van het AGB, de uitbating van de cafetaria is in handen van een concessionaris. De tennisterreinen zijn in concessie gegeven aan ETC Inter.
 • De aankoop van de oude NMBS-site 
  Na de aankoop wordt een restauratiedossier opgemaakt met het oog op een restauratiepremie van de Vlaamse Overheid en Europese subsidies via het DEMIMORE fonds. Vervolgens wordt er naar een nieuwe bestemming gezocht.
 • Beheer turnzaal Wildert 
  Het AGB heeft het vruchtgebruik verworven en doet de uitbating van de turnzaal.

Openingsuren

Secretariaat

 • maandag9 - 12 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 51
e-mail
secretariaat@essen.be