naar inhoud

Autonoom Gemeentebedrijf Essen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Essen (AGB) is een verzelfstandigde onderneming van de gemeente, heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en valt onder het Belgische vennootschapsrecht.

Samenstelling

Het AGB bestaat uit een Raad van bestuur en een Directiecomité.

 • Raad van bestuur AGB Essen = de leden van de gemeenteraad onder voorzitterschap van schepen Brigitte Quick.
 • Directiecomité AGB Essen = de leden van het schepencollege onder voorzitterschap van burgemeester Gaston Van Tichelt.

De secretaris van beide organen is Stefaan Denewet.


Een Autonoom Gemeentebedrijf is een verzelfstandigd agentschap van het gemeentebestuur.  De gemeenteraad zal haar opdracht bepalen via een beheersovereenkomst die ze afsluit met de raad van bestuur AGB. Zo heeft ze de opdracht gegeven aan het AGB om een sporthal te bouwen en te (laten) exploiteren, de turnzaal van Wigo te beheren, het oude rangeerstation te kopen en te beheren en een project voor welbepaalde doelgroepen uit te werken voor de Sint-Jansstraat 101 - 107.

Beheersovereenkomst Gemeente - AGB

Het AGB wordt door de Gemeente belast met het beheer en / of exploitatie van:

 • het beheer en de exploitatie van  de  turnzaal  WIGO, Sint-Jansstraat 105;
 • het beheer en de exploitatie van sporthal Hemelrijk en het gemeentelijk sportpark aan de Moerkantsebaan;
 • het afronden van de lopende ontwikkeling van de voormalige douaneloods NMBS 

Werking

 • Voor elk van die projecten wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin specifieke modaliteiten bepaald worden (bv. maximumtarieven, voorrangsregeling voor gebruik door verenigingen, enzovoort)
 • Gemeentepersoneel kan ingeschakeld worden voor de werking van het AGB.
 • Het AGB legt elk jaar zijn budget en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Openingsuren

Secretariaat

 • maandag9 - 12 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 51
e-mail
secretariaat@essen.be