naar inhoud

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad over het lokaal beleid kinderopvang en formuleert adviezen aan het gemeentebestuur, het OCMW en aan Kind en Gezin betreffende lokale opvanginitiatieven.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende lokale actoren zoals opvanginitiatieven, crèches, buitenschoolse opvang, scholen en vertegenwoordigers namens de gebruikers (ouders).

Op deze pagina vind je de verslagen terug van deze adviesraad en de agenda van de eerstvolgende raad.