naar inhoud

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) adviseert het gemeentebestuur bij de opmaak of herziening van het ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen. Verder verstrekt deze commissie advies over o.a. stedenbouwkundige verordeningen en bepaalde aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning.

Wie zit er in de GECORO?

De GECORO is samengesteld uit niet politiek gebonden leden, die de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente vertegenwoordigen, en een verplicht aantal deskundigen. De politieke fracties van de verschillende partijen mogen wel de vergaderingen bijwonen, maar niet deelnemen aan de beraadslagingen en de formulering van adviezen aan de gemeente.

Op deze pagina vind je vorige verslagen en de agenda van de eerstvolgende raad terug. 

Dossiers inkijken voor de GECORO

Leden van de GECORO kunnen de vergadering voorbereiden door dossiers te raadplegen. Zij maken best een afspraak om in alle rust de dossiers in te kijken via deze link.