naar inhoud

OCMW-raad

Groepsfoto gemeenteraad 2019-2024

De OCMW-raad wordt verkozen voor een periode van zes jaar en bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De OCMW-raad wordt gehouden na de gemeenteraad elke tweede dinsdag van de maand en is openbaar, met uitzondering als het om persoonlijke dossiers gaat. 

Tal van onderwerpen komen ter sprake op de OCMW-raad: algemene beleidslijnen (strategische meerjarenplanning, budgetten.. ), dringende hulpverlening, beslissingen over de individuele dossiers van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, de toekenning van het leefloon, enz ..

Klik hiernaast op 'Agenda & Notulen' om de agenda van de volgende OCMW-raad en de verslagen van de voorbije OCMW-raden te raadplegen. Alle agenda's en verslagen zijn ook raadpleegbaar via https://publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/bestuurseenheden

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Op deze pagina kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.