naar inhoud

Gemeenteraad

gemeenteraad 2019

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Het regelt alles wat van gemeentelijk belang is en niet specifiek is opgedragen aan één van de andere bestuursorganen.

Digitale gemeenteraad

Zolang het door de coronamaatregelen niet mogelijk is om de gemeenteraad fysiek te houden, vindt de raad digitaal plaats. Deze vergaderingen worden opgenomen en live uitgezonden op ons YouTube-kanaal.

YouTube-kanaal digitale gemeenteraad Essen

Opdracht

De raad stelt de schepenen aan en benoemt de ambtenaren. Het stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting en rekeningen goed, voert de belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken). De gemeenteraad neemt alle maatregelen tot ordening van de Essense samenleving en behartigt de belangen van de Essense bevolking (ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs ...).

De raad vergadert normaal de laatste dinsdag van de maand en telkens als het nodig is. De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de persoonsgebonden agendapunten (= besloten zitting). Klik hiernaast op 'Agenda & Notulen' om de agenda van de volgende gemeenteraad en de verslagen van de voorbije gemeenteraden te raadplegen. Alle agenda's en verslagen zijn ook raadpleegbaar via https://publicatie.gelinkt-notuleren.vlaanderen.be/ 

Samenstelling

De raad wordt gevormd door de burgemeester, de vijf schepenen en negentien raadsleden. CD&V Essen (9 zetels) vormt een coalitie met Vooruit(4 zetels). N-VA/PLE (10 zetels) en Vlaams Belang (2 zetels) vormen samen de oppositie.

Voorzitter gemeenteraad

Volgens het gemeentedecreet beslissen de gemeenteraadsleden wie er voorzitter wordt. Momenteel zit Ludo Somers (CD&V) de raad voor.

Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Op deze pagina kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.