naar inhoud

Duurzaamheidspremie

De duurzaamheidspremie bundelt alle gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen, hernieuwbare energie, duurzaam leven, klimaatadaptieve maatregelen en biodiversiteit.


Energiebesparende maatregelen

Dakisolatie / zoldervloerisolatie

Voor het plaatsen van (bijkomende) dakisolatie in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 2 euro/m² met een maximum van 200 euro per woning, wooneenheid  of woongebouw. Aan beschermde afnemers wordt een subsidie toegekend van 4 euro/m² met een maximum van 300 euro.

Indien het een onbewoonde zolder betreft, wordt de vloer van de zolder ook aanzien als dakisolatie.

In het geval van asbestverwijdering wordt een aanvullende premie uitbetaald van 1,5 euro/m² (2 euro/m² voor beschermde afnemer). Het totale maximum bedraagt maximum 300 euro (400 euro voor beschermde afnemers).

Premie als werken werden uitgevoerd door aannemer

Werden de werken uitgevoerd door een aannemer, dan vraag je de subsidie aan via mijnverbouwpremie.be. De gemeente zal aanvullend haar subsidie uitbetalen.

Aanvraagformulier premie voor dak

Premie voor doe-het-zelvers

De gemeente geeft ook een premie voor doe-het-zelvers. De aanvraag gebeurt via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie dak- en zoldervloerisolatie doe-het-zelf (doc)


Buitenmuurisolatie

Voor het plaatsen van (na)isolatie van een bestaande buitenmuur langs de buitenzijde in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van:

 • 2 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • 15 euro/m² voor isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur
 • 7 euro/m² voor isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur
 • met een maximum van 200 euro.

Aan beschermde afnemers wordt een subsidie toegekend van:

 • 4 euro/m² voor spouwmuurisolatie
 • 30 euro/m² voor isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur
 • 14 euro/m² voor isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur
 • met een maximum van 300 euro.

In het geval van asbestverwijdering bij muurisolatie aan de buitenkant van de buitenmuur wordt een aanvullende premie uitbetaald van 1,5 euro/m². Het totale maximum bedraagt maximum 300 euro.

Je vraagt de subsidie aan via mijnverbouwpremie.be. De gemeente zal aanvullend haar premie uitbetalen.

Aanvraagformulier premie voor buitenmuurisolatie


Vloer- of kelderisolatie

Voor het plaatsen van (bijkomende) vloer- of kelderisolatie (isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte) in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 3 euro/m² (6 euro/m² voor beschermde afnemers) met een maximum van 200 euro (300 euro voor beschermde afnemers).

Premie als werken werden uitgevoerd door aannemer

Werden de werken uitgevoerd door een aannemer, dan vraag je de subsidie aan via mijnverbouwpremie.be. De gemeente zal aanvullend haar subsidie uitbetalen.

Aanvraagformulier premie voor vloer

Premie voor doe-het-zelvers

De gemeente geeft ook een premie voor doe-het-zelvers. De aanvraag gebeurt via onderstaande knop.

Aanvraagformulier vloer- en kelderisolatie doe-het-zelf (doc)


Beglazing

Voor het plaatsen van nieuwe beglazing in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 8 euro/m² met een maximum van 200 euro. Aan beschermde afnemers wordt een subsidie toegekend van 16 euro/m² met een maximum van 300 euro.

Je vraagt de subsidie aan via mijnverbouwpremie.be. De gemeente zal aanvullend haar premie uitbetalen.

Aanvraagformulier premie voor ramen en deuren


EPC-label

Voor de grondige energetische renovatie van een bestaande particuliere woning of wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw die aangetoond kan worden door de verbetering van het energielabel wordt een subsidie toegekend van 150 euro voor het behalen van EPC-label C, 200 euro voor het behalen van EPC-label B (150 euro indien het een appartement betreft); 250 euro voor het behalen van EPC-label A (200 euro indien het een appartement betreft). Voor beschermde afnemers geldt een verhoging van 50 euro.

Je vraagt de subsidie aan bij netbeheerder Fluvius. De gemeente zal aanvullend haar premie uitbetalen.

premie Fluvius


Klimaatadaptieve maatregelen

Groendak

Voor het plaatsen van een groendak op een particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 15 euro/m² met een maximum van 200 euro voor een sedumdak, dit is een groendak met lage begroeiing van vetplanten, droogte minnende kruiden, grassen en vaste planten en een subsidie van 30 euro/m² met een maximum van 300 euro voor een natuurdak, dit is een groendak met een soortenrijke beplanting die varieert in hoogte zoals bomen, struiken, kruiden, grassen en vaste planten.

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat het groendak:

 • minimaal bestaat uit een wortelkerende laag, drainagelaag, substraatlaag en vegetatielaag;
 • een buffercapaciteit heeft van minimum 35 liter water/m²;
 • minimum 5 m² groot is.

Indien de dakafdichting is voorzien van een recente wortelvaste dakbedekking uit EPDM-rubber, dan is de wortelkerende laag niet verplicht.

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie groendak.doc

Gevelgebonden groengevel

Voor het plaatsen van een gevel gebonden groengevel aan een particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 15 euro/m² met een maximum van 200 euro.

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat de gevelgebonden groengevel:

 • minimaal bestaat uit een draagstructuur, een groene ondergrond en een systeem voor het automatisch begieten, opvangen en infiltreren van water;
 • minimum 2 m² groot is;
 • geen inbreuk pleegt op de stabiliteit van de draagmuur;
 • de ondoordringbaarheid t.o.v. de draagmuur waarborgt;
 • een irrigatiesysteem bevat dat ontworpen is volgens één of beide van de volgende principes:
  • o in een gesloten circuit met pomp,
  • o met gebruikmaking van de opvangsystemen van regenwater;
 • bevestigd is aan een gevelmuur van het hoofgebouw.

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie gevelgebonden groengevel.doc

Infiltratievoorziening

Voor het plaatsen van een infiltratievoorziening (infiltratieput, infiltratiebuis, infiltratiebak, wadi of ander infiltratiesysteem) aan een particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 200 euro.

Je vraagt de subsidie aan bij netbeheerder Fluvius én bij de gemeente.

Aanvraagformulier premie Fluvius

Aanvraagformulier premie infiltratievoorziening.doc

Hemelwaterput

Voor het plaatsen van een hemelwaterput aan een particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 200 euro.

Je vraagt de subsidie aan bij netbeheerder Fluvius én bij de gemeente.

Aanvraagformulier premie Fluvius

Aanvraagformulier premie hemelwaterput.doc

Ontharden en vergroenen van tuinen

Voor het ontharden en vervolgens vergroenen van verharde oppervlakken op particuliere percelen wordt een subsidie toegekend van 15 euro/m² met een maximum van 200 euro.

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat:

 • doorlaatbare en/of ondoorlaatbare verharding vervangen wordt door planten, struiken, hagen en bomen (niet door éénjarigen, gazongras, bloemenweide,…);
 • oppervlakte die onthard wordt minimum 5 m² bedraagt;

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie ontharden en vergroenen.doc

Regenwaterton

Voor de aankoop van een regenwaterton wordt éénmalig per woonadres een subsidie toegekend van 25 euro.

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat:

 • de regenwaterton aangesloten wordt op een regenpijp afkomstig van een dakoppervlak;
 • de inhoud van de regenwaterton minimum 200 liter bedraagt;
 • de regenwaterton blijft staan op het adres dat op de aanvraag is vermeld;
 • er geen asbest aanwezig is in het dakoppervlak waaraan de regenwaterton gekoppeld is.

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie regenwaterton


Hernieuwbare energie

Zonneboiler

Voor het plaatsen van een zonneboiler in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 200 euro. Aan beschermde afnemers wordt een subsidie toegekend van 300 euro.

Je vraagt de subsidie aan via mijnverbouwpremie.be. De gemeente zal aanvullend haar premie uitbetalen.

Aanvraagformulier verbouwpremie voor zonneboiler

Warmtepomp

Voor het plaatsen van een warmtepomp in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 200 euro. Aan beschermde afnemers wordt een subsidie toegekend van 300 euro.

Aanvullend wordt een subsidie toegekend van 150 euro (200 euro voor een beschermde afnemer) indien de warmtepomp wordt geplaatst ter vervanging van een bestaande elektrische weerstandsverwarming (met uitsluitend nachttarief).

Je vraagt de subsidie aan via mijnverbouwpremie.be. De gemeente zal aanvullend haar premie uitbetalen.

Aanvraagformulier premie voor warmtepomp

Warmtepompboiler

Voor het plaatsen van een warmtepompboiler in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 200 euro. Aan beschermde afnemers wordt een subsidie toegekend van 300 euro.

Je vraagt de subsidie aan via mijnverbouwpremie. De gemeente zal aanvullend haar premie uitbetalen.

Aanvraagformulier premie voor warmtepompboiler

Thuisbatterij voor energieopslag

Voor het plaatsen van een thuisbatterij voor energieopslag in een bestaande particuliere woning, wooneenheid (vb. appartement) of appartementsgebouw wordt een subsidie toegekend van 100 euro.  

De subsidie moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Een bewijs van goedkeuring door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap wordt bezorgd aan de gemeente. De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie thuisbatterij voor energieopslag.doc


Duurzaam leven

Herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal

Voor de aankoop of huur van een pakket herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal en bijhorende benodigdheden (luiers, inleggers, overbroekjes) wordt een subsidie toegekend van 50% van de gefactureerde kosten (inclusief BTW) met een maximum van 100 euro.

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie herbruikbare luiers.doc

Aanvraagformulier premie herbruikbaar incontinentiemateriaal.doc


Biodiversiteit

Natuurlijke tuinafsluiting

Voor het vervangen van gesloten perceel afsluitingen (draadafsluitingen, houten afsluitingen,…) door natuurlijke perceel afsluitingen (hagen, vlechthagen,…) wordt een subsidie toegekend van 5 euro/lm met een maximum van 100 euro.

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat:

 • de natuurlijke afsluiting onderaan niet afgesloten is of dat er egelwegels voorzien worden;
 • de lengte minimum 5 meter bedraagt
 • geen gebruik wordt gemaakt van kant en klare panelen zoals heidematten, bamboe,…
 • het om een ‘levende’ afsluiting gaat en niet om vb. een houten afsluiting;
 • de aanplant niet opgelegd werd, vb. in het kader van een omgevingsvergunning, herstelvordering,…

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie natuurlijke tuinafsluiting.doc

Zwaluwnesten

Voor het beschermen en in stand houden van zwaluwnesten van huis-, boeren- en gierzwaluwen wordt jaarlijks een subsidie toegekend van:

 • 10 euro per jaar, voor 1 nestgelegenheid
 • 25 euro per jaar, voor een kleine kolonie (2 tot 3 zwaluwnesten)
 • 38 euro per jaar, voor een middelmatig kolonie (4 tot 5 zwaluwnesten)
 • 50 euro per jaar, voor een grote kolonie (vanaf 6 zwaluwnesten)

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat:

 • het nest bewoond is (meerder legsels in 1 broedseizoen in hetzelfde nest worden aanzien als 1 nest);
 • het nest niet verwijderd wordt tijdens het broedseizoen;
 • de aanvraag ingediend wordt tussen 1 mei en 15 juli.

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier zwaluwnesten

 
Voor het plaatsen van zwaluwnestkasten wordt een subsidie van 20 euro per nestkast toegekend. Indien een hoogtewerker noodzakelijk is om de nestkasten te plaatsen wordt aanvullend een premie van 50 euro toegekend. 
 

 

Inzaaien van bloemenweide

Voor het inzaaien van een braakliggend perceel met een meerjarig bij- en insectenvriendelijk bloemenmengsel wordt een subsidie toegekend van 2 euro/m² met een maximum van 100 euro.

De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat:

 • de bloemenweide een minimum oppervlakte heeft van 5 m²;
 • het geen landbouwgrond of tuinen in woongebied of woongebied met bosrijk karakter of zone voor verblijfsrecreatie betreft.

De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier premie inzaaien bloemenweide.doc


Procedure

De aanvrager

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.

De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het uitvoeren van de werken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
De subsidies kunnen aangevraagd worden door:

 • de eigenaar van het gebouw,
 • de gebruiker of huurder van het gebouw mits een geschreven toelating van de eigenaar.

De subsidie voorzien in artikel 5.1 herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal dient te worden aangevraagd door de vader, moeder of de wettelijke voogd van het kind (herbruikbare luiers) of de (verzorgende van de) incontinente persoon (herbruikbaar incontinentiemateriaal). De subsidie vraag je aan bij de gemeente via onderstaande knop.

Aanvraagformulier

De aanvraag van een subsidie voor dakisolatie/zoldervloerisolatie, buitenmuurisolatie, vloer- of kelderisolatie, beglazing, EPC-label, infiltratievoorziening, hemelwaterput, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler verloopt via Fluvius. De aanvrager dient de aanvraag in bij Fluvius. De gemeente ontvangt van Fluvius de nodige gegevens om over te gaan tot de betaling van de aanvullende gemeentelijke premie.

De aanvraag van een subsidie voor doe-het-zelf dakisolatie/zoldervloerisolatie, thuisbatterij voor energieopslag, groendak, gevelgebonden groengevel, ontharden en vergroenen van tuinen, regenwaterton, herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal, natuurlijke tuinafsluiting, zwaluwnesten en inzaaien bloemenweide worden ingediend bij de gemeente d.m.v. het daartoe bestemde aanvraagformulier (online via de website van de gemeente of via de omgevingsbalie).

Indien de aanvrager geen eigenaar is, dient de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord mee te ondertekenen.

Termijn

De premieaanvraag dient te gebeuren ten laatste 1 jaar na factuurdatum of na de datum vermeld op het aankoopbewijs op naam of volgens de voorwaarden van Fluvius indien deze hiervan afwijken.

Bewijsstukken

De facturen moeten gedetailleerd worden opgemaakt op datum, naam van de aanvrager van de subsidie en met vermelding van het adres waar de werken zijn uitgevoerd. Bij een verzamelfactuur moet men duidelijk kunnen afleiden welke bedragen op welke installaties betrekking hebben.

Voor de subsidies voorzien in artikel 3 §3.5 onthouden en vergroenen van tuinen en §3.6 regenwaterton, artikel 5 duurzaam leven en artikel 6 biodiversiteit kan een aankoopbewijs op naam en datum volstaan. Bestelbons, leveringsbons en kastickets worden niet als aankoopbewijs aanvaard.

Plaatsing

Enkel werken die uitgevoerd worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Essen liggen komen in aanmerking voor subsidie. Er moet aan alle geldende vergunningsvoorwaarden voldaan zijn.

Enkel installaties en werken waarvoor, indien nodig, een geldige omgevingsvergunning is afgeleverd komen in aanmerking voor subsidies.

De subsidie geldt enkel voor investeringen die niet verplicht werden of opgelegd worden door een omgevingsvergunning.

Voor de investeringen m.b.t. §2.2 muurisolatie, §2.4 beglazing, §4.1 zonneboiler, §4.2 warmtepomp en §4.3 warmtepompboiler geldt dat deze moeten geplaatst worden door een aannemer.

Controle

De aanvrager geeft toelating aan een bevoegd ambtenaar of door de gemeente gemandateerd controleur om de toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen en de plaatsing, inclusief btw.