naar inhoud

Toelage begeleide werkposten en zorgboerderijen

Om zoveel mogelijk personen met een beperking de kans te geven om een taak-op-maat uit te voeren bij werkposten en zorgboerderijen, wordt binnen de perken van het voorziene krediet in de gemeentebegroting een ondersteunende waarderingstoelage voorzien.

Voorwaarden

Alle begeleide werkposten die een overeenkomst voor opvang van een zorgvrager hebben afgesloten met een zorgvoorziening, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), en land- of tuinbouwbedrijven, erkend als zorgboerderij door afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van de Vlaamse Overheid, komen in aanmerking voor de toelage.

De gemeente kent een forfaitaire vergoeding toe aan de begeleide werkpost of de zorgboerderij, als appreciatie en ondersteuning, per dag waarop één of meerdere zorgvragers minstens 3 uur aanwezig zijn op het bedrijf en in zoverre deze aanwezigheid kadert binnen de in art 2 vermelde voorwaarden.

De vergoeding waarvan sprake bedraagt  10,00 euro per opvangdag voor één of meerdere zorgvragers en dit met een maximum van 26 dagen per kwartaal.

Procedure

Voor begeleide werkposten wordt het aantal opvangdagen bepaald aan de hand van een door de werkpost in te vullen kwartaaloverzicht, waarvoor het model door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld, waarop het erkenningsnummer van de zorgvrager bij het VAPH wordt vermeld en waarvan de zorgvoorziening de juistheid bevestigt.

Voor zorgboerderijen wordt het aantal opvangdagen bepaald aan de hand van de registratieformulieren die per kwartaal ingediend worden bij de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.

Het kwartaaloverzicht moet binnen één maand na het verstrijken van het kwartaal worden ingediend.


Meer info

Dit reglement gaat in op 1 juli 2014 en vervangt het reglement “toelage aan begeleide werkposten en zorgboerderijen”, goedgekeurd door gemeenteraad van 25 maart 2014.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 30
e-mail
welzijn@essen.be