naar inhoud

Buitenschoolse opvang IBO Dol-Fijn

logo IBO Dol-Fijn

Online reserveren tot en met 14 juni

CORONA-UPDATE

Hoe verlopen de inschrijvingen?

Je schrijft je kind in per week. We vormen dus wekelijkse contactbubbels met kinderen en begeleiding.

Heb je uitzonderlijk een afwijkende opvangvraag, dan neem je contact op en bekijken we of we tegemoet kunnen komen aan je opvangvraag. De kinderen die per week worden ingeschreven hebben voorrang op de afwijkende opvangvragen. Als je een afwijkende opvangvraag hebt, zullen we je ook vragen om een verklaring op eer te ondertekenen waarin je verklaart dat je kind in diezelfde week geen gebruik maakt van een ander opvanginitiatief. Vb. speelplein, kamp, omnisport, …. Je kan dus enkel een afwijkende vraag stellen als je kind de andere dagen opgevangen wordt thuis (of door de 4 andere mensen uit uw contactbubbel). Je mag dus tijdens dezelfde week geen gebruik maken van verschillende opvanginitiatieven.

 Wat mag je van ons verwachten?

 • Onze begeleiders zullen altijd een mondmaskerdragen wanneer ze in contact komen met volwassenen, bijvoorbeeld wanneer je je kindje komt brengen of afhalen. Bij de kinderen doen ze dat niet.
 • De begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen.
 • Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd.
 • We vormenwekelijks contactbubbels van maximum 50 kinderen en begeleiders. Die contactbubbel blijft de hele week dezelfde.
 • We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of begeleider wordt vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek. . Alle ouders zullen dan  worden geïnformeerd. Je krijgt dan meteen ook te horen wat je te doen staat..  

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?

 • Je draagt een mondmasker wanneer je je je kind komt brengen of ophalen.
 • Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind kwam brengen of ophalen. 
 • Het is geen probleem wanneer je de buitenschoolse opvang combineert met de opvang binnen je verruimde contactbubbel (bijvoorbeeld: de grootouders).  
 • Je schrijft je kind per week in voor één type activiteit. Je kind kan dus niet enkele dagen naar het sportkamp en op andere dagen naar de buitenschoolse opvang in dezelfde week. Per week kan je wel wisselen van type activiteit. 
 • Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis.
 • Als je kind op de opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.
IBO Dol-Fijn werkt met een online reserveringssysteem, zowel voor de opvang op woensdagnamiddag als de opvang tijdens schoolvakanties.

Hoe reserveren?

 • Lees de handleiding die je links op deze pagina kan downloaden.
 • Als je voor de eerste keer gebruik maakt van deze opvang, moet je je kind eerst inschrijven. Neem daarvoor contact op met de coördinator >> 0471 48 50 36 of ibodol-fijn@felies.be 

Klik hier om opvang te reserveren

Vragen?

Bij verdere vragen over het reserveringssysteem of problemen bij reserveren kan u contact opnemen met de coördinator (bereikbaar dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag) op het nummer 0471 48 50 36 of per e-mail ibodol-fijn@felies.be

Meer info

Het gemeentebestuur organiseert samen met Felies buitenschoolse kinderopvang (IBO) Dol-Fijn voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, en dit op twee locaties.

 • Adres: voormalige bibliotheek, Sint-Jansstraat 107
               lokalen vrije basisschool Mariaberg, Kloosterstraat 76
 • Coördinator: Lore Van Gils
 • Gsm: 0471 48 50 36
 • e-mail: ibodol-fijn@felies.be 
 • Coördinator bereikbaar op: OCMW gebouw Kerkeneind 1, 2910 Essen op afspraak.

Er wordt opvang voorzien op:

 • Woensdagnamiddag: 12.10 tot 18.00 uur
 • Vakantieperiodes (ma t/m vrijdag): 7.00 tot 18.00 uur

De vakantieperiodes, sluitingsdagen en inschrijvingsdagen staan vermeld in de kalender die je op deze pagina kunt downloaden.

Voorwaarden

1. Woensdagen en schoolvrije dagen:

 • ‘first come, first serve’ principe: ouders die eerst inschrijven, hebben eerst een plaats. Hier gelden geen voorrangsregels. Dus als je je opvangnood weet voor een langere periode, schrijf je best zo snel mogelijk in voor heel die periode. Indien een bepaalde woensdag/schoolvrije dag niet (meer) te zien is, betekent dit dat deze volzet is OF de opvang is op dat moment gesloten (feestdag, brugdag ed).
 • Je kan tot 8 dagen ervoor reserveren zolang deze niet volzet is. Annuleren kan alleen met een doktersattest.
 • Hier geldt geen voorafbetaling.
 • Je krijgt een mail indien je inschrijving is bevestigd en bij deze ook definitief is.

2. Vakantieperiodes

 • hier gelden wél voorrangsregels (deze voorrangsregels zijn dezelfde zoals voorheen).
 • je wordt per mail verwittigd als de inschrijvingsperiode wordt geopend (alsook wat de laatste inschrijvingsdag is). De inlogmethode is dezelfde als bij de woensdagen.
 • Je krijgt een bevestingsmail als jouw inschrijving goedgekeurd werd.
 • Daarna krijg je een factuur: als de factuur betaald is, dan pas is de inschrijving definitief.
 • Annuleren kan enkel met een doktersattest.

Indien u later (of niet) annuleert, wordt u toch een factuur gestuurd. Enkel bij voorlegging van een doktersattest kan er bij laattijdig annuleren een terugbetaling zijn!

Regelgeving

Alle Essense basisscholen richten zelf voor- en naschoolse opvang in. Je informeert best bij de scholen zelf voor de juiste opvanguren. Een overzicht van Essense scholen vind je terug op deze webpagina.

Het huishoudelijk reglement van IBO Dol-Fijn kan je links onderaan deze pagina downloaden.