naar inhoud

Buitenschoolse opvang IBO Dol-Fijn

logo IBO Dol-Fijn
Omdat de besmettingen sterk stijgen, communiceerde het Overlegcomité van 24 maart 2021) dat er vanaf maandag 29 maart 2021 geen lessen meer doorgaan voor alle lagere schoolkinderen (net zoals voor kinderen uit het middelbaar).
In deze extra vakantieweek wordt –net zoals in de verlengde herfstvakantie- vanuit de scholen (+ lokale besturen) noodopvang voorzien tijdens de schooluren. Klik hier voor de gemeentelijke noodopvang.

1. Afspraken voor de komende 3 weken

Kind en Gezin, Onderwijs én Felies vraagt de komende 3 weken:

 • Aan alle ouders om hun kinderen (ongeacht hun leeftijd) zoveel mogelijk thuis te laten
 • Kan je jouw kinderen thuis niet opvangen? De kinderopvang moet voorrang geven aan:

  - Kinderen van ouders uit essentiële en cruciale beroepen (bv zorgpersoneel, politie, voedingssector….)

  - Kwetsbare gezinnen

  - Tijdens de paasvakantie geven opvanglocaties voorrang aan kleuters

  - Kinderen zullen maximaal buiten spelen en eten in hun bubbel. Gelieve te zorgen voor aangepaste kledij.

 • Zieke kinderen én kinderen/gezinnen in quarantaine niet naar de opvang te brengen. Wordt je kind tijdens de opvangdag ziek? Je zal gevraagd worden je kind op te halen.

 • Ook licht zieke kinderen niet naar de opvang te brengen

2. Opvang van schoolkinderen tijdens de paasvakantie


De kinderopvang mag maximum 10 dezelfde schoolkinderen gedurende één week opvangen. Dit kan betekenen dat bepaalde aanpassingen in het opvangplan of gereserveerde opvang moeten gebeuren. Daarom willen we jullie nogmaals vragen om eerst en vooral een andere oplossing te zoeken voor uw kind. Vind je geen oplossing en/of valt uw werk niet te combineren met het opvangen van uw kind, kan je beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang.

 

Voorwaarden

 • Kinderen die thuis kunnen blijven, blijven thuis;
 • Als je als ouder verplicht bent om op verplaatsing te werken, moet je een attest van de werkgever tonen; 
 • Kinderen van mensen met een essentieel beroep krijgen voorrang
Het aantal plaatsen is beperkt.

Kom je in aanmerking voor deze noodopvang, dan moet je reserveren via het ouderportaalvan IBO Dolfijn. Opgelet: een reservatie is niet automatisch een toewijzing.

Meer infoibodol-fijn@felies.beof 0471 48 50 36 (bereikbaar op dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag)

 Wat mag je van ons verwachten?

 • Onze begeleiders zullen altijd een mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met volwassenen, bijvoorbeeld wanneer je je kindje komt brengen of afhalen. Bij de kinderen doen ze dat niet.
 • De begeleiders en de kinderen wassen regelmatig grondig hun handen.
 • Het speelgoed en de opvanglokalen worden regelmatig gereinigd.
 • We hopen dat het niet nodig is, maar wanneer een besmetting van een kind of begeleider wordt vastgesteld in de opvang, werken we mee aan het systeem van contactonderzoek. Alle ouders zullen dan  worden geïnformeerd. Je krijgt dan meteen ook te horen wat je te doen staat..  

Hoe kan jij als ouder je steentje bijdragen?

 • Je draagt een mondmasker wanneer je je je kind komt brengen of ophalen.
 • Je wast of ontsmet je handen voor- en nadat je je kind kwam brengen of ophalen. 
 • Het is geen probleem wanneer je de buitenschoolse opvang combineert met de opvang binnen je verruimde contactbubbel (bijvoorbeeld: de grootouders).  
 • Als je kind ziek is of symptomen vertoont, hou je het thuis.
 • Als je kind op de opvang ziek wordt, kom je het zo snel mogelijk halen.


Hoe reserveren?

IBO Dol-Fijn werkt met een online reserveringssysteem, zowel voor de opvang op woensdagnamiddag als de opvang tijdens schoolvakanties.

 • Lees de handleiding die je links op deze pagina kan downloaden.
 • Als je voor de eerste keer gebruik maakt van deze opvang, moet je je kind eerst inschrijven. Neem daarvoor contact op met de coördinator >> 0471 48 50 36 of ibodol-fijn@felies.be 

Klik hier om opvang te reserveren

Vragen?

Bij verdere vragen over het reserveringssysteem of problemen bij reserveren kan u contact opnemen met de coördinator (bereikbaar dinsdag, woensdagvoormiddag en vrijdag) op het nummer 0471 48 50 36 of per e-mail ibodol-fijn@felies.be

Meer info

Het gemeentebestuur organiseert samen met Felies buitenschoolse kinderopvang (IBO) Dol-Fijn voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, en dit op twee locaties.

 • Adres: voormalige bibliotheek, Sint-Jansstraat 107
               lokalen vrije basisschool Mariaberg, Kloosterstraat 76
 • Coördinator: Lore Van Gils
 • Gsm: 0471 48 50 36
 • e-mail: ibodol-fijn@felies.be 

Er wordt opvang voorzien op:

 • Woensdagnamiddag: 12.10 tot 18.00 uur
 • Vakantieperiodes (ma t/m vrijdag): 7.00 tot 18.00 uur

De vakantieperiodes, sluitingsdagen en inschrijvingsdagen staan vermeld in de kalender die je op deze pagina kunt downloaden.

Voorwaarden

1. Woensdagen en schoolvrije dagen:

 • ‘first come, first serve’ principe: ouders die eerst inschrijven, hebben eerst een plaats. Hier gelden geen voorrangsregels. Dus als je je opvangnood weet voor een langere periode, schrijf je best zo snel mogelijk in voor heel die periode. Indien een bepaalde woensdag/schoolvrije dag niet (meer) te zien is, betekent dit dat deze volzet is OF de opvang is op dat moment gesloten (feestdag, brugdag ed).
 • Je kan tot 8 dagen ervoor reserveren zolang deze niet volzet is. Annuleren kan alleen met een doktersattest.
 • Hier geldt geen voorafbetaling.
 • Je krijgt een mail indien je inschrijving is bevestigd en bij deze ook definitief is.

2. Vakantieperiodes

 • hier gelden wél voorrangsregels (deze voorrangsregels zijn dezelfde zoals voorheen).
 • je wordt per mail verwittigd als de inschrijvingsperiode wordt geopend (alsook wat de laatste inschrijvingsdag is). De inlogmethode is dezelfde als bij de woensdagen.
 • Je krijgt een bevestingsmail als jouw inschrijving goedgekeurd werd.
 • Daarna krijg je een factuur: als de factuur betaald is, dan pas is de inschrijving definitief.
 • Annuleren kan enkel met een doktersattest.

Indien u later (of niet) annuleert, wordt u toch een factuur gestuurd. Enkel bij voorlegging van een doktersattest kan er bij laattijdig annuleren een terugbetaling zijn!

Regelgeving

Alle Essense basisscholen richten zelf voor- en naschoolse opvang in. Je informeert best bij de scholen zelf voor de juiste opvanguren. Een overzicht van Essense scholen vind je terug op deze webpagina.

Het huishoudelijk reglement van IBO Dol-Fijn kan je links onderaan deze pagina downloaden.