naar inhoud

Verkoopstoelating niet-commercieel karakter

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis...

Het aanvraagformulier voor dergelijke verkopen kan je op deze pagina links onderaan terugvinden onder 'downloads'.

Voorwaarden

De verkopen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De verkoop heeft één van volgende doelen: liefdadig - sociaal - cultureel - educatief - sportief - ter bescherming van de natuur en de dierenwereld - ter bevordering van ambachten of streekproducten
 • De verkoop is occasioneel

Heb je een toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen? Dat is afhankelijk van het statuut van de verkoper: 

 • Een jeugdvereniging die erkend en gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid (Scouts, Chiro, …) heeft geen voorafgaande goedkeuring nodig 
 • Verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen (erkend door FOD Financiën) moeten enkel een voorafgaande melding doen. Je stuurt een mail naar info@essen.be waarin je verteld waar en wanneer je een dergelijke verkoop wil doen.
 • Overige verenigingen, bedrijven, particulieren moeten wel een toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen (vul het formulier in dat je links onderaan kan downloaden)

De machtiging is uiterlijk één jaar geldig en jaarlijks hernieuwbaar (er mogen verschillende acties opgenomen worden tijdens de looptijd van de machtiging).

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 36
e-mail
ondernemen@essen.be