naar inhoud

Woningkwaliteit

onbewoonbaar

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een woning van goede kwaliteit. De Vlaamse overheid heeft richtlijnen opgesteld met betrekking tot kwaliteitsnormen voor woningen. Zo kunnen woningen ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden of kan er een conformiteitsattest worden aangevraagd.


Ongeschikt, Onbewoonbaar en Overbewoning

Volgens de Vlaamse Wooncode (VWC) is een woning onbewoonbaar indien ze gebreken vertoont die een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. Een woning is ongeschikt als ze niet voldoet aan de minimum vereisten op het gebied van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort.

Als je een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan je best volgende stappen ondernemen:

 • De eigenaar contacteren i.v.m. gebreken aan de woning (best via aangetekend schrijven).
 • Indien er geen actie komt van de eigenaar, dan meld je dit aan de dienst huisvesting (zowel mondeling als schriftelijk en dit gestaafd met een lijst van gebreken aangevuld met eventueel fotomateriaal). De situatie zal dan verder onderzocht worden met mogelijks een woningcontrole als gevolg. Indien nodig wordt er advies gevraagd aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Bij bepaalde prioritaire gevallen wordt Inspectie RWO ingeschakeld.

Verwaarlozing

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt als verwaarloosd beschouwd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat een gebouw minstens 18 strafpunten behaalt op het technisch verslag, dan is er sprake van verwaarlozing. De gewestelijke inventarisbeheerder start dan een procedure op om het gebouw op te nemen op de gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Woonhygiëne

Een woonhygiënisch probleem ontstaat wanneer het gedrag van één of meerdere burgers een onhygiënische woning veroorzaakt.

Deze toestand kan leiden tot:

 • stankoverlast
 • brandgevaar
 • overlast door ongedierte
 • gevaar voor de volksgezondheid

Openingsuren

Ruimtelijke Ordening

 • maandag9 - 12 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be