naar inhoud

Woningkwaliteit

onbewoonbaar

Iedereen heeft recht op menswaardig wonen in een woning van goede kwaliteit. De Vlaamse overheid heeft richtlijnen opgesteld met betrekking tot kwaliteitsnormen voor woningen. Zo kunnen woningen ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard worden of kan er een conformiteitsattest worden aangevraagd.

Ongeschikt, Onbewoonbaar en Overbewoning

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze normen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.  Meer informatie kan je terugvinden op de website van Wonen-Vlaanderen onder volgende link: https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit.

Als je een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan je best volgende stappen ondernemen:

 • De eigenaar contacteren i.v.m. gebreken aan de woning (best via aangetekend schrijven).
 • Indien er geen actie komt van de eigenaar, dan meld je dit aan de dienst huisvesting (zowel mondeling als schriftelijk en dit gestaafd met een lijst van gebreken aangevuld met eventueel fotomateriaal). De situatie zal dan verder onderzocht worden met mogelijks een woningcontrole als gevolg. Indien nodig wordt er advies gevraagd aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Bij bepaalde prioritaire gevallen wordt Inspectie RWO ingeschakeld.

Woonhygiëne

Een woonhygiënisch probleem ontstaat wanneer het gedrag van één of meerdere burgers een onhygiënische woning veroorzaakt.

Deze toestand kan leiden tot:

 • stankoverlast
 • brandgevaar
 • overlast door ongedierte
 • gevaar voor de volksgezondheid

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be