naar inhoud

Leegstand en verwaarlozing

leegstand

De gemeente Essen wil langdurige leegstand aanpakken en de eigenaars van leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie. Een leegstaand pand heeft een negatieve impact op de leefomgeving, als eigenaar loop je mogelijke huurgelden mis en kan de waarde van het pand verminderen door verloedering.

Sinds 29 november 2011 beschikt de gemeente Essen over een reglement tot vaststelling en heffing van leegstaande woningen en gebouwen. Door wijzigingen aan het Decreet Grond- en Pandenbeleid, werd het gemeentelijk reglement vernieuwd. Het reglement hiervoor werd goedgekeurd in zitting van 25 mei 2017. Het reglement legt zowel de vaststelling als de heffing vast. De bedragen van de heffing werden aangepast, alsook de mogelijke vrijstellingen werden herbekeken.

Eigenaars van leegstaande woningen kunnen leegstand op verschillende manieren aanpakken: zelf bewonen, verkopen of verhuren. Leegstaande bedrijfsgebouwen blijven een gewestelijke materie. Zij worden opgenomen in de gewestelijke inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Verwaarlozing

Tot voor kort was ook de verwaarlozing van woningen en gebouwen een gewestelijke materie, maar werd gemeentelijk door de wijzigingen aan het Decreet Grond- en Pandenbeleid.

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de woning of zijn omgeving. Denk hierbij aan verval van buitenmuren, dakgoten, schoorsteen ...  De verwaarlozing van een woning of gebouw wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Afhankelijk van het puntenaantal dat hierbij gescoord wordt, wordt de woning of het gebouw geïnventariseerd als verwaarloosd. Ook aan verwaarlozing werd een heffing gekoppeld. 

Zowel het gemeentelijk reglement leegstand als het reglement verwaarlozing vind je terug links onderaan deze pagina onder 'downloads'.

Openingsuren

Ruimtelijke Ordening

  • maandag9 - 12 uur & 18 - 20 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be