naar inhoud

Leegstand en verwaarlozing

leegstand

Leegstand

De gemeente Essen wil leegstand aanpakken en de eigenaars van langdurig leegstaande woningen en gebouwen aanzetten tot actie.  Uiteraard kan het gebeuren dat een woning of een gebouw tijdelijk leeg staat, bijvoorbeeld tussen twee huurperiodes in.  Maar als de woning of het gebouw langer dan 12 maanden leegstaat, dan spreken we over langdurige leegstand en is het mogelijk dat de woning of het gebouw op de gemeentelijke inventaris terecht zal komen. 

Een leegstaand pand kan een negatieve impact hebben op de leefomgeving, als eigenaar loop je mogelijke huurgelden mis en kan de waarde van het pand verminderen door verloedering.  De gemeente wenst nu net de verloedering tegen te gaan én probeert de woning-schaarste in onze gemeente aan te pakken.

Staat de woning of het gebouw één of meer periodes van 12 maanden in het gemeentelijk leegstandsregister, dan kan het zijn dat de eigenaar hiervoor een belasting moet betalen.  Deze belasting verhoogt elk jaar, waardoor deze hoog kan oplopen. Als eigenaar is het daarom belangrijk om snel een oplossing te zoeken.  Mogelijks kan men in aanmerking komen voor een vrijstelling van heffing.  Maar deze vrijstelling doet echter niets aan de opname van de woning of het gebouw in het register en de periode van leegstand loopt gewoon verder.  Heeft de woning of het gebouw ondertussen een invulling gekregen, dan kan men hiervoor een schrapping aanvragen.  De aanvragen tot schrapping of vrijstelling worden aan een onderzoek onderworpen.

Eigenaars van leegstaande woningen kunnen leegstand op verschillende manieren aanpakken: zelf bewonen, verkopen of verhuren.

Kortom: We moeten leegstand zoveel mogelijk vermijden!

Sinds 29 november 2011 beschikt de gemeente Essen over een reglement tot vaststelling en heffing van leegstaande woningen en gebouwen.  Door wijzigingen in wetgeving en door gewijzigde inzichten, werd het reglement meermaals gewijzigd.  De laatste wijziging dateert van 27 oktober 2020. 

Leegstaande bedrijfsgebouwen blijven een gewestelijke materie. Zij worden opgenomen in de gewestelijke inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Verwaarlozing

Tot 2017 was ook de verwaarlozing van woningen en gebouwen een gewestelijke materie, maar werd gemeentelijk door de wijzigingen aan het Decreet Grond- en Pandenbeleid.

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de woning of zijn omgeving. Denk hierbij aan verval van buitenmuren, dakgoten, schoorsteen...  De verwaarlozing van een woning of gebouw wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. Afhankelijk van het puntenaantal dat hierbij gescoord wordt, wordt de woning of het gebouw geïnventariseerd als verwaarloosd. Ook aan verwaarlozing werd een heffing gekoppeld. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 oktober 2020 dit reglement gewijzigd.

Links onderaan bij “downloads” kan men aanvraagformulieren terugvinden met betrekking tot vrijstelling van heffing of schrapping uit het register.  Ook de desbetreffende reglementen kan men hieronder terugvinden.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be