naar inhoud

Ontruimingen begraafplaatsen

Ontruiming begraafplaatsen

Op 1 februari 2014 is effectief gestart met het uithangen van de ontruimingsberichten op de begraafplaatsen Centrum en Wildert. Op 15 september 2014 is dit ook gebeurd voor de begraafplaats Essen-Hoek.

Aan elk graf in gewone rij zonder concessie dat dateert van voor 1 januari 1994 (dus van 20 jaar of ouder), staat een bordje met een ontruimingsbericht, zodat duidelijk zichtbaar is welke graven in aanmerking komen voor ontruiming. Bovendien staat aan de ingang van de begraafplaats een infobord waarop de volledige lijst met graven die in aanmerking komen voor ontruiming vermeld staat. Op begraafplaats Centrum gaat het over 813 graven en op Wildert over 505 graven.

1 jaar tijd voor nabestaanden
De graven worden uiteraard niet zomaar ontruimd, de nabestaanden beschikken over een periode van één jaar om persoonlijke voorwerpen (foto’s, bloemstukken, …) op de betrokken grafmonumenten weg te nemen.

Concessie nog mogelijk
Wij bieden nabestaanden de mogelijkheid om alsnog voor een concessie van 20 jaar te kiezen. Dit houdt in dat de stoffelijke resten van het betreffende graf worden opgegraven en overgebracht naar een concessiepark op dezelfde begraafplaats. De organisatie en de kosten van ontgraving en herbegraving zijn voor de aanvrager(s). Hiervoor wordt best contact opgenomen met een begrafenisondernemer.

Mensen die van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken, hebben voor de begraafplaatsen van Centrum en Wildert de tijd tot 1 februari 2015 om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen, Heuvelplein 23, 2910 Essen. Voor de concessie geldt een tarief van 115 euro/m². Voor de begraafplaats van Essen-Hoek is er tijd tot 15 september 2015.

Gedenkteken voor ontruimde graven
Voor de graven die wel ontruimd worden, zal een gedenkteken worden geplaatst zodat iedereen nog een plaats heeft om zijn dierbaren te herdenken.

Parkachtige begraafplaatsen
Ondertussen zullen herinrichtingsplannen van de begraafplaatsen worden opgemaakt door Kybys, een gespecialiseerde firma. Bij de opmaak van deze plannen zal gestreefd worden naar meer parkachtige, aangenamere, eigentijdse en gestructureerde begraafplaatsen. Bovendien zal op elke begraafplaats een overdekte afscheidsruimte worden voorzien.

 Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
begraafplaatsen@essen.be