naar inhoud

Verkavelingswijziging

Een vergunde verkaveling kan worden gewijzigd. De eigenaar van een kavel in een niet-vervallen verkaveling kan een wijziging vragen. De aanvraag om een verkaveling te wijzigen heeft enkel betrekking op het deel dat je in eigendom hebt. Een voorbeeld: Stel dat de verkaveling uit drie kavels bestaat en enkel de eigenaars van kavel 1 en 3 een verkavelingswijziging aanvragen, dan blijft de oorspronkelijke verkaveling gelden voor kavel 2.

Voor je je aanvraag om een verkaveling te wijzigen indient, moet je aangetekend een afschrift ervan naar alle eigenaars van een kavel zenden die de aanvraag niet mee ondertekend hebben. De postbewijzen van afgifte van de aangetekende zendingen moet je bij het dossier van de aanvraag voegen.

Een verkavelingswijziging kan worden aangevraagd voor:

 • Wijziging van de percelen
 • Wijziging van de bebouwing (bijv. van gesloten bebouwing naar een halfopen bebouwing)
 • Wijziging van de breedte van de bouwstrook
 • Wijziging van de bouwlagen
 • Wijziging van een hellend dak naar een plat dak

De verkavelingswijziging moet eerst goedgekeurd worden, vooraleer een stedenbouwkundige vergunning kan worden afgeleverd.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag tot wijziging van een verkavelingsvergunning dien je in bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. Je mag dus zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige, ...

Meer info

Wil je je verkavelingsvergunning inhoudelijk bespreken, maak dan een afspraak met de gemeente via deze link.

Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je nog meer informatie.

Bedrag

Het gemeentebestuur vraagt 15 euro dossierkosten, alsook 100 euro voor elke bijkomende kavel. De kosten van het openbaar onderzoek zullen ook doorgerekend worden.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be

E-loket