naar inhoud

Omgevingsvergunning

Noodmaatregelen Coronacrisis -  Noodbesluit omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures. Uitgangspunt is dat de beslissingstermijnen van lopende en nieuwe dossiers verlengd worden, maar dat overheden niet geblokkeerd worden indien zij kunnen optreden. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.

Concreet:

 • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet na 24 april 2020
 • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60.

Meer informatie vind je op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus. 

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. De omgevingsvergunning verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden sinds 1 januari 2018 ingediend bij één digitaal loket, het Omgevingsloketwaarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dit houdt in dat het overgrote deel van de (omgevings)vergunningsaanvragen verplicht digitaal zal moeten ingediend worden via dit digitaal (omgevings)loket. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Voor concrete afspraken neem je contact op met onze Omgevingsbalie op het nummer 03 670 01 47 of via omgeving@essen.be.

Openingsuren

Ruimtelijke Ordening

 • maandag9 - 12 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdagGesloten

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be

E-loket