naar inhoud

Inname openbaar domein

kraan

Niemand mag de openbare weg om private redenen in gebruik nemen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen.

Er bestaan verschillende soorten innemingen:

 • (horeca)terrassen
 • uitstallingen, stoepborden, bloemen-en plantenbakken, daarmee gelijkgestelde voorwerpen, voor onbepaalde duur, al dan niet voor en door een handelszaak;
 • uitstallingen, blikvangers, verkoops-, informatiestanden en promotiestanden voor korte duur
 • stellingen, werfafsluitingen, bouwstoffen, kranen, dakliften e.d. op de openbare weg, noodzakelijk voor de uitvoering van bouw-, onderhouds- renovatie- of schilderwerken;
 • ...

Retributie verschuldigd?

Voor een termijn beginnende op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- of verbouwingswerken, voor het plaatsen van schutsels, stellingen, werfketen, kranen, schuilhuisjes, containers, bouwmateriaal, werktuigen, enz. Deze opsomming is niet limitatief in zoverre het openbaar domein hiervoor wordt gebruikt.

De retributie wordt aangerekend vanaf de 4de kalenderdag en bedraagt 0,25 euro per ingenomen m² per dag, met een minimum van 25,00 euro per toelating. Elk deel van een vierkante meter wordt als volle vierkante meter aangerekend.

Het formulier vind je links onderaan op deze pagina onder 'downloads'.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Probeer op afspraak te komen, zo moet je niet nodeloos aanschuiven. Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren en elke namiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be