naar inhoud

Natuurbrandthermometer, legende

Bord natuurbrandgevaar fase rood

BRANDFASE GROEN

Er is geen bijzonder risico op brand in (naald)bos- en heidegebieden.

Weinig gevaar. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

BRANDFASE GEEL

Er is een licht verhoogd risico op brand in (naald)bos- en heidegebieden.

Gevaar. De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

BRANDFASE ORANJE

Er is een hoog risico op brand in (naald)bos- en heidegebieden. 

Hoog gevaar. Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. 

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld in Wuustwezel orden overdag bemand. 

BRANDFASE ROOD 

Er is een extreem hoog risico op brand in (naald)bos- en heidegebieden.

Extreem hoog gevaar. Het is uitzonderlijk droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.

Beheerders en brandweer zijn uiterst waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet. De brandtorens in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld worden overdag bemand.

In periode van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd, is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien.