naar inhoud

Pesticiden

hou het pesticidenvrij

Sinds het voorjaar van 2013 gelden nieuwe regels over het gebruik van pesticiden op een aantal specifieke gebieden.

Hier werd voor gekozen om

 • het oppervlaktewater, grondwater en drinkwater te beschermen;
 • de volksgezondheid te beschermen.

Op sommige terreinen geldt een volledig verbod, op andere is een minimumgebruik toegelaten als andere methoden niet volstaan.

Minimumgebruik

Een minimumgebruik houdt in:

 • je realiseert een daling van het pesticidengebruik op dit terrein;
 • je mag pesticiden alleen pleksgewijs (niet de omliggende ruimte) gebruiken. Waar het kan, moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven. Enkel de pesticiden die erkend of toegelaten zijn, mogen worden gebruikt. De toepassingsvoorschriften moeten strikt gerespecteerd worden;
 • als een terrein (her)aangelegd wordt, moet het ontwerp getoetst worden aan een beheer zonder pesticiden (pesticidentoets). Zo wordt al van bij het ontwerp van terreinen rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer.


Verbod

Voor de terreinen waar een verbod geldt, mogen geen pesticiden toegepast worden. In specifieke omstandigheden kan er afgeweken worden van dit verbod.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van Zonder is Gezonder.

 

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be