naar inhoud

Huisvuil

Het huisvuil of restafval bestaat uit de zogenaamde 'restfractie'. Dat is al het afval dat selectief wordt ingezameld in de grijze container en dus moeilijk te recycleren is.

Niet toegelaten

Alle fracties die selectief worden ingezameld (groenafval, PMD, papier & karton, klein gevaarlijk afval,...) ,scherpe voorwerpen, dode dieren of slachtafval, steengruis en bouwafval, afbraakmaterialen, tuinafval, glas en injectienaalden.

Hoe en wanneer?

 • Het restafval verzamel je in de grijze restafvalcontainer
 • De ophaling gebeurt huis-aan-huis 1 maal om de 14 dagen (voor uw ophaaldag : zie de stratenlijst in de afvalkalender)
 • Bij feestdagen: raadpleeg je afvalkalender
 • Plaats de grijze container (ten vroegste vanaf 19.00 uur de dag voor de ophaaldag) buiten. De omhalingen gebeuren tussen 6.00 en 22.00 uur 
 • Je kan containers aanvragen, opzeggen of omruilen via de formulieren onder 'downloads'. Vul ze in en mail ze door naar de mailadressen vermeld op het formulier. Je kan ook bellen naar het nummer 0800 146 46 om wijzigingen door te geven.

Als je afval niet in je grijze huisvuilcontainer kan, zijn er twee mogelijkheden:

 • je bergt het afval tijdelijk op en je geeft het de volgende keer mee
 • je maakt uitzonderlijk gebruik van een piekzak. 

Hoe werkt het?

 • Als piekzakken gebruik je gewoon zakken die je in huis hebt.
 • Je moet dit twee werkdagen voor de ophaling doorgeven op het gratis nummer
  0800 1 46 46.
 • Je biedt ze naast de volledig gevulde huisvuilcontainer aan.
 • De piekzak wordt tijdens de ophaling net als je container gewogen en het gewicht wordt aangerekend via je provisierekening.
 • Piekzakken die niet in combinatie met een volle huisvuilcontainer worden aangeboden, haalt IGEAN niet op.

Dit kan je maximaal drie maal per jaar aanvragen met telkens een maximum van vier zakken per keer.

Let op: Verwittig de gratis infolijn 0800 146 46 minstens twee dagen voor de omhaling.


Problemen met de ophaling?

Bij klachten of vragen in verband met ophaling van het restafval neem je best zo snel mogelijk contact op met de afvalinfolijn van IGEAN: 0800 146 46

Container aanvragen, wisselen of opzeggen?

Particulier? Klik hier 

Bedrijf of vereniging? Klik hier


Inleveren bij verhuis

Wanneer je verhuist moet je de container opzeggen, net zoals je doet voor water, gas  en elektriciteit. Bel hiervoor naar de gratis infolijn 0800 146 46. De dienstverlening wordt stopgezet en het resterende voorschot wordt terugbetaald.


Tarieven?

Voor de inzameling van huisvuil hanteren we diftar. Diftar is de afkorting van 'gedifferentieerd
tarief', beter bekend als het principe ‘de vervuiler betaalt’. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Bied je minder afval aan, dan betaal je minder.

Het bedrag dat je betaalt, is als volgt samengesteld:

Gebruiksrecht
Voor het gebruik van een container en de dienstverlening betaal je maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van de container.

Bedrag per lediging
Er wordt een bedrag aangerekend per keer dat je de container aanbiedt.

Bedrag voor de aangeboden hoeveelheid afval
Voor de verwerking van het afval betaal je een bedrag per kilogram. Minder afval aanbieden betekent minder betalen.

De meest recente tarieven vind je op de website van IGEAN.

Gespreide betaling

Je hoeft hier niets voor te ondernemen. Betaal minstens 5,00 euro van het bedrag op je betalingsuitnodiging, je volgende factuur komt dan gewoon wat vroeger. Gebruik wel zeker de correcte gestructureerde mededeling.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be