naar inhoud

Milieubeleidsplan

Het gemeentelijk milieubeleid is opgebouwd uit een aantal documenten waaronder het milieubeleidsplan 2012-2017.

Het milieubeleidsplan omvat verschillende milieuthema’s: instrumentarium, afval, milieuverantwoord productgebruik, water, hinder, energie, mobiliteit, natuur en groen, bodem en duurzame ontwikkeling.

Elk thema, omvat achtereenvolgens een algemene inleiding van het onderwerp, de actuele toestand, waarbij we de meest recente gegevens verwerkten en een algemene visie over het onderwerp. De bedoeling van dit milieubeleidsplan is per onderwerp een visie te bepalen die het gemeentelijk milieubeleid de volgende jaren zal sturen. We formuleren mogelijke knelpunten en verbinden aan deze knelpunten acties.

Dit milieubeleidsplan somt niet alle acties op die we als gemeente de komende jaren zullen realiseren. Het is immers de bedoeling dat we, op basis van de visie uit het milieubeleidsplan, de acties jaarlijks via het milieujaarprogramma verder uitwerken. 

Het milieubeleidsplan vind je links onderaan op deze pagina onder 'downloads'.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be