naar inhoud

Aankoop gronden sportpark Hemelrijk

1961: Aankoop gronden sportpark Hemelrijk

Omdat de gemeente geen geld kon lenen voor de inrichting van het sportpark, verkavelde ze - tot er voldoende geld was - bosgrond in Essen-Horendonk. 
Op die manier is de weekendzone in Horendonk ontstaan.