naar inhoud

Slag om het Heuvelplein

1831: De slag op het Heuvelplein

De grens van Essen werd na afscheiding van Nederland nog een paar jaar bewaakt door Waalse militairen. 
Op 20 november 1831 trokken zij naar Roosendaal om keet te schoppen. De wraak van de Nederlanders volgde ’s anderendaags. 
Tijdens de hoogmis drongen 4.000 soldaten Essen binnen en doorzochten alle huizen. Vijf soldaten en twee dorpelingen sneuvelden hierbij.