naar inhoud

De 80-jarige oorlog

1583 & 1586: de tachtigjarige oorlog en ontvolking

De Franse troepen trokken in 1583 door Essen en vernielen grotendeels het dorp. De bevolking vluchtte weg. 
Kort daarna, in 1586, werd Essen door de Spanjaarden zodanig verwoest dat het 3 jaar lang onbewoond bleef. 
Een achtergelaten Spaans regiment bouwde fort Creytenborg (aan de huidige Bergsebaan 39) en bleef er nog vijf jaar.