naar inhoud

Erfopvolging

Zodra een financiële instelling op de hoogte is van een overlijden, blokkeert ze alle zicht- en spaarrekeningen van de overledene en de achterblijvende partner. De erfgenamen kunnen dan niet meer beschikken over het geplaatste geld.

Facturen en rekeningen van noodzakelijke en/of dringende kosten zoals de rekening voor gas, water of elektriciteit, de huishuur of de rekening van de begrafenisondernemer kan u als langstlevende partner steeds aan uw bank ter betaling voorleggen. Andere zaken kunnen niet betaald worden vooraleer de bankrekening wordt vrijgegeven. Dit kan voor problemen zorgen als u geld nodig heeft voor het huishouden of om andere betalingen te doen.

Het is mogelijk om toch al over een minimaal bedrag te beschikken in afwachting van het deblokkeren van de bankrekeningen.  Dit bedrag is altijd beperkt tot de helft van het bedrag van de rekening met een maximum van 5.000 euro.  Hou er wel rekening mee dat door het aanvaarden van dit minimale bedrag u de erfenis van de overledene aanvaardt.

U kan de rekening deblokkeren met een akte van erfopvolging dat opgemaakt wordt door een notaris of door een attest van erfopvolging dat opgemaakt wordt door de ontvanger van de registratie.

Een akte van erfopvolging

Een notaris kan bij de bank met een akte van erfopvolging geld vrijmaken. Hiervoor moet de notaris opzoeken wie de erfgenamen zijn, of er een testament is, of de overledene nog schulden had, enz.  De notaris zal u hier uiteraard kosten voor aanrekenen.

Een attest van erfopvolging

U kan bij de FOD Financiën een attest van erfopvolging aanvragen.  U kan dit attest enkel aanvragen als er geen testament, geen huwelijkscontract, geen giften tussen de echtgenoten en geen minderjarige erfgenamen zijn.

U kan het attest online aanvragen via MyMinFin.  Meld u aan - ga naar het tabblad MIJN INTERACTIES - kies voor MIJN AANVRAGEN EN ATTESTEN - NALATENSCHAP AANVRAAG ATTEST VAN ERFOPVOLGING

Als u toch liever een aanvraag op papier doet, moet u het aanvraagformulier aanvragen door te bellen naar de FOD Financiën : 02-572.57.57.

Meer info

Meer informatie over de verklaring van erfopvolging is te vinden op de website van de fiscus

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
e-mail
burgerzaken@essen.be