naar inhoud

Subsidie jeugdprojecten

Loop je rond met een tof idee? Heb je al een groep mensen verzameld om het idee uit te werken? Kan je een extra steuntje in de rug wel gebruiken om alles te concretiseren? 

Het 'idee' moet niet alleen tof zijn, maar ook vernieuwend en verbredend voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente! Het moet dus duidelijk een buitengewone jeugdactiviteit zijn. 

Onder een project of buitengewone jeugdactiviteit verstaan we elke welomschreven jeugdactiviteit: 

 • Met een openbaar karakter
 • Beperkt in tijd en ruimte
 • Met goed omlijnde doelstellingen
 • En die de normale werking van een jeugdorganisatie overstijgt

Onder jeugdactiviteiten worden verstaan: groepsgerichte sociaal-culturele activiteiten met jongeren in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding. Het project moet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Essen en moet Essense jongeren tussen 6 en 25 jaar als voornaamste doelpubliek beogen.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van een projectsubsidie moet je richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk 1 maand voor de aanvang van het vooropgesteld project

Deze aanvraag bevat:

 • De duidelijke en gemotiveerde uiteenzetting van de activiteit (doelstelling, doelgroep, middelen, datum)
 • Een gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven, met vermelding van aanvraag of toekenning van andere subsidies

Uiterlijk twee maanden na afloop van het initiatief, moet je volgende verantwoordings- en bewijsstukken voorleggen:

 • Een evaluatieverslag over het georganiseerde project of initiatief.
 • Een opgave van de uitgaven en ontvangsten met aanduiding van de subsidieerbare kosten.
 • De betreffende facturen en andere bewijsstukken van gemaakte onkosten, met de vermelding 'voldaan' of een bewijs van betaling.
 • Een volmachtformulier, ondertekend door twee leden van de organisatie.

Bedrag

Het bedrag van de toelage bedraagt 50 % van de subsidieerbare uitgaven met een maximum toelage van 620,00 per project. Een eerste schijf van 80 % kan na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen worden uitbetaald.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
jeugd@essen.be