naar inhoud

Subsidie jeugdlokalen

Schimmel op de muur? Stopcontacten die hangen te bengelen? Lekt het dak? Dan is het dringend tijd om je lokaal onder handen te nemen.

Het bestuur voorziet subsidies voor de herstellingen aan lokalen die de veiligheid ten goede komen en algemene herstellingen. Daarnaast ondersteunt het bestuur de verenigingen die nieuwe lokalen willen bouwen praktisch en financieel (oa. doorgeeflening).

Heb je plannen in die richting? Kom dan zeker eens langs bij de jeugddienst om te praten over de mogelijkheden. De (ver)bouw(ing) moet gedragen worden door de vereniging. De gemeente ondersteunt daar waar mogelijk is, maar het zijn de verenigingen die de verantwoordelijkheid nemen om hun lokalen te bouwen en te onderhouden.

Momenteel zijn de subsidies opgesplitst in 3 verschillende reglementen.

1. Inrichting directe omgeving jeugdlokalen

Deze subsidie is er voor:

  • De verbetering van de toegankelijkheid
  • De opwaardering van de speelwaarde van de omgeving van de jeugdlokalen (oa. fietsenrekken, buitenverlichting, verharden van toegangswegen, zitbank en vuilnisbakken plaatsen, ...)

40% van de totale kosten met een maximum toelage van 2000 euro per jaar (maximum verspreid over 5 jaar) worden gesubsidieerd.

2. Subsidies jeugdwerkinfrastructuur 

Deze subsidie is er voor:

  • Verbouwingswerken aan jeugdlokalen
  • De aankoop van een lokaal of grond
  • Het bouwen van een jeugdlokaal (elektrische installaties, verwarming, waterleiding, ramen en deuren, vloeren, ...).

40% van de totale kosten met een maximum toelage van 4500 euro per jaar (maximum verspreid over 5 jaar) worden gesubsidieerd.

3. Veiligheidstoelage

Voor werken die ten goede komen aan de veiligheid van jeugdwerklokalen (keuringen, rookmelders, elektriciteitsinstallaties, ...). 

De bijdrage bedraagt 100 % van de werkelijke kostprijs van de werken tot een maximumbedrag van ‚ā¨ 300,00 per per aanvrager.