naar inhoud

Verkeersveilig Essen

Fietsstraat horizontaal 2

Door onze deelname aan het project Verkeersveilige gemeente van de provincie Antwerpen werken we vanuit Essen dag na dag mee aan verkeersveiligheid.

Essen startte dit traject als één van de voorlopers in 2018 en kreeg op 22 juni 2022 officieel de erkenning Verkeersveilige Gemeente in het provinciehuis van Antwerpen.

Verkeersveiligheid maakt een integraal deel uit van ons beleid. Bij alle medewerkers en beleidsverantwoordelijken willen we een verkeersveiligheidsreflex ontwikkelen en versterken.

Erkenning verkeersveilige gemeente

Elk ongeval is er één teveel. Daarom werkten we samen met Verkeersveilige Gemeente om de verkeersveiligheid in Essen te verhogen. Dankzij de kritische helikopterblik en veel zelfreflectie kregen we nieuwe inzichten. De feedback van experts hielp om ons beleid nog te versterken. 

Als bekroning van dit traject kreeg onze gemeente op 22 juni officieel de erkenning Verkeersveilige Gemeente! We blijven de verkeersveiligheid uiteraard verbeteren en opvolgen.

Het is belangrijk dat onze visie op alle niveaus en door alle medewerkers van onze gemeente gedragen en uitgevoerd blijft worden. Daar zetten we ons elke dag opnieuw voor in. 

5 pijlers

We werkten bewust rond de 5 pijlers van verkeersveiligheid (de 5 E’s):

 1. Beleid en organisatie (Engagement)
 2. Educatie en communicatie (Education)
 3. Infrastructuur (Engineering)
 4. Handhaving (Enforcement)
 5. Evaluatie (Evaluation)

Voor elk van deze 5 pijlers leggen we de prioriteiten vast op korte en lange termijn en voorzien we een regelmatige evaluatie. Als gemeente vinden we het belangrijk om nauw samen te werken met onze lokale politie en alle maatschappelijke actoren.

Traject

Het 'Verkeersveilige Gemeente'-traject van de Gemeente Essen loopt al sinds 2018, met de opmaak van een actietabel en een kritische zelfevaluatie. De erkenning kregen we in juni 2022.

Samen brachten we de risico’s in kaart en werkten we maatregelen uit om die te verminderen. Dit zijn structurele maatregelen, op lange termijn. 

We waren er ons als gemeente van bewust dat niet alle prioritaire maatregelen populair zouden zijn. We geloven erin dat we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren door gedurfde keuzes te maken en deze consequent te volgen. En dat tonen ook de ongevallencijfers. 

Acties

Enkele acties die voortvloeiden uit dit traject zijn: 

 • De opmaak van het mobiliteitsplan, met veel participatie vanuit de Essenaren
 • We zetten het STOP-principe voorop bij wegenwerken
 • De invoering van fietsstraten
 • De conflictvrije kruispunten
 • Structureel overleg met de verkeerspolitie, de scholen, de senioren, ...
 • Invoering van 30km/u zones
 • "30 groot genoeg": extra grote spandoeken om mensen op de snelheidsbeperking te wijzen
 • Verkeersmetingen
 • Fluoacties bij de scholen
 • Knip in routes
 • Meer aandacht voor parkeerplaatsen bij de scholen

Blijvende inzet op verkeersveiligheid

Met onze blijvende inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren willen we een sterker draagvlak creëren. Zo kunnen we constructief blijven samenwerken aan verkeersveiligheid en een veiliger verkeersgedrag van al onze inwoners stimuleren.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be