naar inhoud

Meld je kind aan op een school

Alle basisscholen in Essen met een centraal aanmeldsysteem. Via meldjeaan.essen.be geef je aan welke school jouw voorkeur heeft.


Heb ik dan geen keuze meer?

De keuze om te werken met een aanmeldsysteem komt voort uit het gegeven dat sommige scholen of leerjaren de maximumcapaciteit stilaan hebben bereikt en dus geen extra kinderen kunnen inschrijven. In sommige scholen is er geen capaciteitsprobleem en zijn er dus steeds vrije plaatsen. Als dit de school van jouw eerste keuze is, kan je hier gegarandeerd terecht. In andere scholen is er wél een capaciteitsprobleem. De kans bestaat dan dat je een school van 2de of 3de keuze krijgt toegewezen. Op de website van de school vind je terug hoeveel leerlingen er terecht kunnen.

Voor wie?

Voor alle kinderen die niet automatisch doorstromen van een kleuter- naar een lagere school, voor kinderen die van school veranderen en voor alle kinderen geboren in 2022.
Kleuters van 2022 die geboren zijn tussen 3 en 31 december melden zich ook reeds aan om te kunnen starten op 1 september 2025.

Wil je je kind voor het eerst inschrijven in een Essense basisschool, dan moet je je aanmelden via meldjeaan.essen.be. Niet enkel startende kleuters dus, maar ook kinderen die vanuit een andere gemeente verhuizen en in Essen naar school komen of kinderen die nu op een school zitten zonder automatische doorstroom.

Eerst aanmelden, dan pas inschrijven

Er is een verschil tussen aanmelden en inschrijven. Je moet je kind eerst online aanmelden en de school van jouw keuze doorgeven. Het nieuwe systeem zal vervolgens de kinderen automatisch ordenen. Na de aanmeldingsperiode ontvang je een ticket. Pas dan kan je jouw kind inschrijven. Ook de data waarop je kan aanmelden en inschrijven zijn anders dan vorige schooljaren. Hou goed rekening met de vastgelegde data.

Eerst komt, eerst maal? Neen!

Vroeger telde enkel het tijdstip van aanmelding of inschrijving. Wie eerst op de lijst stond, had ook het meeste kans op een plaats. Het tijdstip van aanmelding speelt nu geen rol meer. Zorg er wél voor dat je je binnen de vooropgestelde aanmeldperiode ook effectief online aanmeldt.
Het aanmeldsysteem bepaalt dus wie een plaats heeft en wie niet. We houden zoveel mogelijk rekening met jouw eerste keuze. Mocht de capaciteit van de school van jouw keuze bereikt zijn, dan houden we ook rekening met de afstand van jouw woonplaats tot aan de school.

Wat met broers en zussen?

Broers en zussen van huidige leerlingen van de school krijgen voorrang. Vervolgens zijn kinderen van personeelsleden aan de beurt. Dan komen de overige aanmelders aan bod, op basis van hun voorkeur en de afstand tussen woonplaats en school.

Concreet

 1. De eerste stap is je kind online aan te melden tussen 27 februari en 19 maart 2024. 
   
 2. Op 19 april 2024 wijst het aanmeldsysteem inschrijvingstickets toe waarmee je later op de school kan inschrijven. De aanmelding is dus niet voldoende om ingeschreven te zijn, maar nodig om een ticket voor inschrijving te bekomen.

 3. Met dit ticket schrijf je tussen 22 april en 13 mei 2024 in op de school. Je verzilvert dus je aanmeldticket door effectief in te schrijven. Schrijf je niet in voor 13 mei, dan vervalt je voorrang op basis van dit ticket. De school brengt je op de hoogte hoe de inschrijvingen zullen verlopen.

 4. Wie zich niet aanmeldde en geen ticket heeft, kan zich vanaf 23 mei 2024 gewoon aanbieden op de school voor een inschrijving, maar die zal enkel kunnen doorgaan als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Als de capaciteit bereikt is, kom je op een wachtlijst te staan.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanmelden? Je kan terecht op het secretariaat van je school of aan de vrijetijdsbalie in het gemeentehuis.  

Meer info

1. Waarom online aanmelden?

Het online aanmeldingssysteem is objectief en transparant. Het geeft elk kind evenveel kans om naar zijn of haar school van voorkeur te gaan.

2. Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen. Met de aanmelding geef je aan in welke scholen je jouw kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plekje toegewezen in een school, dan ontvang je een e-mail en/of brief met daarin een toewijzing. Met deze toewijzing kan je, na afspraak met de school, jouw kind effectief inschrijven.

3. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven in een Essense kleuterschool of lagere school tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Op dat moment zijn er in sommige scholen geen vrije plaatsen meer. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden.

4. Welke kinderen moet ik aanmelden?

Alle kinderen die niet automatisch doorstromen van een kleuter- naar een lagere school, kinderen die van school veranderen en alle kinderen geboren in 2022. Kleuters van 2022 die geboren zijn tussen 3 december en 31 december, melden zich ook aan om te kunnen starten op 1 september 2025.

5. Wanneer meld ik mijn kind aan?

Meld je kind aan tussen dinsdag 27 februari 2024 en 19 maart 2024.

6. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven aanmeldperiodes. Tijdens deze aanmeldingsperiodes kan je ook altijd je gegevens aanpassen. Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

7. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Het aanmeldingssysteem telt voor alle Essense kleuter- en lagere scholen.

8. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Het aanmeldsysteem bepaalt dus wie een plaats heeft en wie niet. We houden zoveel mogelijk rekening met jouw eerste keuze. Mocht de capaciteit van de school van jouw keuze bereikt zijn, dan houden we ook rekening met de afstand van jouw woonplaats tot aan de school.Kinderen die reeds broer(s) of zus(sen) op school hebben gaan en kinderen van personeelsleden, krijgen voorrang.

9. Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben om voorrang te krijgen?

Neen, de voorrang geldt voor alle ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’. Dat zijn:

• broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
• halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, al dan niet wonend op hetzelfde adres.
• kinderen die wel dezelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).
 

10. Ik werk voor een kleuter- of lagere school. Wat zijn de voorwaarden om mijn kind met voorrang aan te melden?

De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school voor alle vestigingen, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).

De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is niet van belang.

Op het moment van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

11. Wat hou ik bij de hand als ik mijn kind wil aanmelden?

Zorg dat je het rijksregisternummer van je kind bij je hebt. Dit heb je nodig. Als er al een broertje of zusje in de school is ingeschreven heb je ook zijn/haar rijksregisternummer nodig. Als je zelf werkt in de school moet ook jouw rijksregisternummer ingegeven worden.

12. Moet ik een e-mailadres ingeven?

Wij moedigen aan om je e-mailadres in te geven. Op die manier ben je als eerste op de hoogte van de status van het dossier van je kind.  Check zeker ook je spamberichten.

13. Bij mijn eerste school van keuze staan nog veel beschikbare plaatsen. Wil dit zeggen dat mijn kind zeker is van een plaatsje in de school?

Neen.  De beschikbare plaatsen op de website geven aan hoeveel plekken er nog vrij waren op het moment dat de aanmeldperiode van start ging.

14. Waarom kies ik beter voor meer dan één school?

Als je je kind aanmeldt zonder voorrang, geef je de scholen op die jouw voorkeur hebben. Als je meer dan één school kiest, verkleint de kans dat je in geen enkele school van je voorkeur een plaats hebt.

Zet de scholen in de volgorde van je voorkeur. Zet je favoriete school altijd op nummer 1. Zet je 2e keuze op 2, je 3e keuze op 3, … Je kans op een plaats in je favoriete school verkleint niet als je meerdere scholen kiest.

15. Welk adres geef ik op?

Je geeft het officiële adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet.

16. Wat moet ik doen als ik nog ga verhuizen?

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Je stuurt het bewijs van dit nieuwe domicilieadres (koopakte, huurovereenkomst, …) via mail naar meldjeaan@essen.be.  

17. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit.

Heeft je kind geen rijksregisternummer? Mail dan naar meldjeaan@essen.be.  De medewerker voorziet je dan van een nummer waarmee je de aanmelding toch kan uitvoeren.

18. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldsysteem?

Je kan je gegevens wijzigen tijdens de volledige aanmeldingsperiode. Dit doe je door opnieuw in te loggen met je rijksregisternummer of, indien je geen rijksregisternummer hebt, met je gebruikersnaam en wachtwoord.

19. Wat als je geen computer of internet hebt?

Als je geen computer met internet hebt of niet met de computer kan werken, kan je terecht op het gemeentehuis in Essen. Je vindt contactgegevens terug via meldjeaan.essen.be

20. Wat gebeurt er na het aanmelden?

Als de aanmeldperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht met het resultaat. Daarin staat welke school plaats heeft voor je kind.  Als je je e-mailadres hebt ingegeven ontvang je een mailtje op 19 april 2024 met het resultaat.  Check zeker ook je spamberichten. Heb je geen e-mailadres ingegeven wordt het resultaat met de post opgestuurd. Hierdoor heb je pas een aantal dagen later het resultaat.  

21. Hoe werken de wachtlijsten?

Als er geen plaats meer is in één of meer scholen van jouw voorkeur, dan staat je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen. Scholen zijn verplicht om de volgorde van de wachtlijst te respecteren.

Komt er later toch een plaats vrij in een school waarvoor je kind op de wachtlijst staat?

Dan kan je je kind in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school contacteert je dan. Geef daarom een correct telefoonnummer of mailadres op.

Let op: als je inschrijft in een school waar achteraf plaats is voor je kind, wordt je kind geschrapt van de wachtlijsten van alle scholen die lager op je lijst gerangschikt stonden.

Je kind behoudt alleen zijn/haar plaats op de wachtlijst bij scholen die hoger op je keuzelijst staan.

De wachtlijst geldt:

• tot en met 30 juni 2025 voor kleuters geboren in 2022
• tot en met 6 oktober 2024 voor alle andere kinderen
 

22. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving per school waarvoor je kind op de wachtlijst staat. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan.

Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

23. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Vanaf 23 mei 2024 kan je je kind inschrijven in één van de scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Contacteer best op voorhand de school om te informeren of er nog vrije plaatsen zijn.

24. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Vanaf 23 mei 2024 om 9.00 uur kan je je kind inschrijven in één van de scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: je zal minder keuze hebben omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In enkele scholen zullen misschien geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind dan wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van je voorkeur.

25. Wat gebeurt er als ik mijn kind wel heb aangemeld, maar niet op tijd heb ingeschreven?

Je kan je kind van 22 april tot en met 13 mei 2024 inschrijven als je kind een plaats toegewezen kreeg. Daarna verlies je je plaats in de rangschikking. Je kan je kind dan alleen nog inschrijven in een school vanaf 23 mei 2024 tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

26. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

27. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘Ombudsdienst Inschrijven’. De dienst onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je vindt het klachtenformulier op meldjeaan.essen.be

Je kan ook een klacht indienen bij de commissie inzake leerlingenrechten. Hiervoor heb je 30 dagen de tijd na het ontvangen van je bericht van toekenning en/of weigering.

28. Moet ik alle vragen verplicht beantwoorden als ik mijn kind aanmeld?

Er zijn enkele vragen die je verplicht moet invullen. De gegevens die je ingeeft worden vertrouwelijk behandeld en gebruikt in het kader van de aanmeldingsprocedure.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
onderwijs@essen.be