naar inhoud

Sociaal-economische vergunning

Wil je starten met een kleinhandelszaak (dat wil zeggen een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m², toegankelijk voor het publiek), dan moet je in het bezit zijn van een socio-economische vergunning, afgeleverd in toepassing van de wet van 13.08.2004, wet op de handelsinplantingen. 

Het verzoek tot het verkrijgen van een socio-economische vergunning kan worden ingediend door elke belanghebbende en wordt gericht aan de gemeentelijke administratieve instantie van de plaats van vestiging.

Procedure

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging.  De gemeente is ertoe gehouden een afschrift van het dossier evenals haar beslissing over te maken aan het secretariaat van het NSECD (Sociaal Economisch Comité voor de Distributie), dat belast wordt met de archivering van de aanvraag.

In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m², moet het college van burgemeester en schepenen voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies inwinnen van het Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD). 

 

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 36
e-mail
ondernemen@essen.be