naar inhoud

Jeugdbeleid

De jeugddienst voert het gemeentelijk jeugdbeleid uit dat door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. 

Sinds 2014 staat dit neergeschreven in het meerjarenplan van de gemeente (zie downloads) . De vorm van het beleidsplan is niet van groot belang en niet enkel de resultaten zijn van tel.  Het proces dat doorlopen wordt om het plan vorm te geven is essentieel. Het bestuur staat er dan ook op om een gedreven en doortastend participatief beleid te voeren waarbij inspraak voorop staat.

Jeugdraad als vaste partner

De jeugdraad is een vaste partner bij de totstandkoming van het jeugdbeleid. Ook de kinderen kunnen hun mening kwijt door deel te nemen aan de kindergemeenteraad. Daarnaast vinden sporadisch bevragingen plaats bij kinderen en jongeren. Het staat ook vrij om je bijdrage te leveren door in overleg te gaan met de jeugddienst. 

Jeugdcultuur en jeugdwerk als prioriteit

De Vlaamse Overheid schuift een aantal prioriteiten naar voren waar de gemeenten aan moeten werken, om in aanmerking te komen voor extra gelden van hen. De komende jaren zijn de vooruitgeschoven prioriteiten het werken rond jeugdcultuur en het ondersteunen van het jeugdwerk

Ondersteunen en subsidies

We ondersteunen verenigingen, vzw's, feitelijke verenigingen om een jeugdcultuurevenement te organiseren met onder meer de projectsubsidie. Lokale kunstenaars, Dj's en jongeren die zich inzetten voor jeugdcultuur bieden we op regelmatige basis via allerlei projecten een platform aan om hun werk te delen met anderen. Daarnaast organiseren we zelf een aanbod aan jeugdcultuur aanvullend op het aanwezige aanbod. Vzw Kobie is hier een belangrijke partner in.

Ruimte voor jongeren

Daarnaast voorzien we voldoende ruimte in Essen voor jongeren om elkaar te ontmoeten op een informele manier. Zo is er het voorbeeld van de tienerhonk in het sportpark dat veelvuldig gebruikt wordt. Ook de speelpleinwerking en de jeugdactiviteiten zorgen voor een aanvullend aanbod aan de zomerprogrammatie die ter beschikking is in Essen. 

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

We hebben bij de uitvoering van het jeugdbeleid oog voor alle kinderen en jongeren. Kinderen die uit gezinnen komen die met weinig geld moeten rondkomen kunnen ook deelnemen aan de gemeentelijke activiteiten. We leiden kinderen die interesse hebben toe naar het bestaande aanbod.

Jeugdtoets

We werken aan een geïntegreerde jeugddienst die op alle vlakken de 'jeugdtoets' kan toepassen. Bij alle maatregelen die genomen worden moet er gekeken worden welk effect dit op kinderen en jongeren heeft. Jeugd is een doelgroep en komt dus in vele sectoren aan bod. Zo organiseert de bibliotheek een jeugdboekenweek, zorgt de technische dienst voor de herstellingen en het onderhoud van wegen en vraagt de dienst ruimtelijke ordening advies aan de GECORO over verkavelingen waar ook ruimte voorzien moet zijn om te spelen.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
jeugd@essen.be