naar inhoud

Serviceflats

Serviceflats

Je vindt je woning te groot, het onderhoud wordt een te grote last. Je voelt je er eenzaam of misschien onveilig... Dan biedt een serviceflat een uitkomst: de flat is voorzien van alle comfort, ze is ruim bemeten maar vergt weinig onderhoud. Je hebt andere mensen in je nabijheid en bovenal is er 24 op 24 uur welzijnsalarmering en -interventie.

Meer info

 • Aantal flats: 30
 • Adres: Maststraat 2 (Essen-Heikant) 
 • Dagprijs flat 1 tot en met 20 = 32,48 euro/dag
  Dagprijs flat 21 tot en met 30 = 33,22 euro/dag

In de dagprijs zijn volgende kosten inbegrepen:

 • kosten van de huisvesting in de serviceflat
 • de organisatie van het oproepsysteem met een spreek-luisterverbinding
 • technische installatie, personeelskost en werking
 • reiniging van de buitenkant van het gebouw (gevels, ramen, daken)
 • onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en het daar aanwezige materiaal en meubilair
 • onderhoud van technische installaties
 • onderhoud tuin en beplantingen
 • huurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • inboedelverzekering tot een waarde van 12.500 euro
 • kleine reparaties en klusjes
 • ophalen van het huisvuil
 • nutsvoorzieningen (verwarming, verlichting) van de gemeenschappelijke ruimten
 • parlofoon
 • rookdetectiesysteem

De dagprijs dekt niet:

 • de huur van de elektriciteitsteller
 • het individueel verbruik van elektriciteit
 • verwarming in de woning
 • kabeldistributie (tv)
 • diefstalverzekering
 • kosten van de waterprijs (inclusief de bovengemeentelijke en de gemeentelijke saneringsbijdrage)
 • de aansluitings- en gebruikskosten van informaticatoepassingen en telefoon,
 • huisvuilbelasting
 • milieubelastingen

De dagprijs dekt ook niet de kosten voor de diensten die verstrekt worden via de thuisdiensten en waarvan de bewoner facultatief gebruik kan maken.

De dagprijs is vatbaar voor herziening. De herziening gebeurt door een beslissing van het College van burgemeester en schepenen, mits de goedkeuring van de Federale Overheidsdienst van Economische Zaken.

De dagprijs wordt elk jaar geïndexeerd.

Bij afwezigheid van de bewoner wordt geen korting of terugbetaling toegestaan op de prijs van de huisvesting.

Voorwaarden

 • Minimum 70 jaar zijn
 • Zelfredzaam zijn

Nieuwe aanvragers worden op een wachtlijst geplaatst. Hierbij krijgen Essenaars voorrang.

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 30
e-mail
welzijn@essen.be