naar inhoud

Uittreksel strafregister

Een uittreksel uit het strafregister is het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden. De instantie die het uittreksel vraagt en de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt. Er zijn drie modellen: zorg ervoor dat je bij de aanvraag precies aangeeft waarvoor je het gaat gebruiken en welke instantie er om vraagt.

De drie modellen:

Model 1 Art.595 sv
Dit model is bestemd voor een activiteit die niet valt onder één van de hiervolgende modellen

Model 1 Art.596.1 sv
Dit model is bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten zoals wapen- of jachtvergunning, horecavergunning, veiligheid, transport (zowel goederen als personen),....

Model 2 Art.596.2 sv

Dit model is bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, psycho, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. 

Om vergissing uit te sluiten over het model dat u nodig hebt,  kan u het typeformulier laten invullen door uw werkgever of de instantie die om het uittreksel vraagt.  Het typeformulier kan u downloaden in de marge van deze pagina.

Meer info

Woont u niet meer in België dan kan u het uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het Centraal Strafregister van de FOD Justitie in Brussel.

U kan dit per brief of per mail doen door volgende gegevens :

 • Uw naam en voornaam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum en -plaats
 • Uw handtekening
 • De reden van de aanvraag

samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort te sturen naar :

FOD Justitie
Dienst Strafregister
Waterloolaan 80
1000 Brussel

of te mailen naar : strafregister@just.fgov.be

Procedure

 • Het uittreksel moet persoonlijk afgehaald worden of door een door jou gemachtigd persoon
 • Je kan het uittreksel via het e-loket aanvragen. Het uittreksel wordt met de post naar je thuis gestuurd.
 • De beide modellen 1 krijg je onmiddellijk mee.  Het model 2 wordt afgegeven na goedkeuring door de poltiie en kan dus niet onmiddellijk meegegeven worden.

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart.
 • Een volmacht als je het uittreksel niet persoonlijk kan ophalen.
 • Eventueel het door je werkgever of verzoekende instantie ingevulde typeformulier

Openingsuren

Gemeentehuis

 • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
 • dinsdag9 - 12 uur
 • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
 • donderdag9 - 12 uur
 • vrijdag9 - 12 uur
 • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
fax
03 670 01 58
e-mail
burgerzaken@essen.be

E-loket